Hỏi - Đáp

Bản kinh ngắn, dễ hiểu dành cho Phật tử tụng kinh cầu an đầu năm

Thứ hai, 03/02/2024 08:05

Hỏi: Tôi muốn tụng kinh cầu an đầu năm tại tư gia để cầu nguyện gia đạo an lành. Tuy nhiên vì không có nhiều thời gian cũng như không rành rẽ các pháp thức kinh kệ nên tôi chỉ muốn tụng đọc bình thường những bản kinh ngắn, dễ hiểu, dễ thực hành.

01

Đầu năm mới, các chùa thường tổ chức tuần lễ Pháp hội Dược Sư để cầu quốc thái dân an, nguyện an yên gia đạo. Rất đông Phật tử tham dự pháp hội này. Tụng kinh Dược Sư, niệm Phật, lễ sám, làm phước, cầu nguyện… vào những ngày đầu năm sẽ tạo ra nguồn năng lượng thiện lành, giúp gia đạo an yên, thịnh phát.

Những người chưa đủ duyên tham dự các pháp hội ở chùa thì có thể tụng kinh Dược Sư tại nhà. Tuy nhiên, Dược Sư là bản kinh khá dài và có nhiều chỗ nghĩa lý sâu xa cần nghiền ngẫm lâu ngày mới hiểu được. Có một số bản kinh cầu an khác, bạn có thể đọc tụng và hiểu được nghĩa lý dễ dàng, như là kinh Phước đức (kinh Đại phước đức, Mahamangala Sutta), kinh Từ bi (Metta Sutta) v.v...

Chỉ cần gõ từ khóa tên các bản kinh này, bạn dễ dàng tìm được một bản kinh phù hợp (vì hiện có nhiều người dịch) để hành trì. Vì những bản kinh này khá ngắn, dễ hiểu, dễ học thuộc nên bạn có thể đọc tụng và thực hành hàng ngày để tu tạo phước điền, chuyển hóa thân tâm, an lành như nguyện.

Lời khấn nguyện đầu năm Phật tử nên biết

Theo Giác Ngộ. 

loading...