Sống an vui

Các ngày nghỉ lễ Tết năm 2023 bạn cần biết

Thứ ba, 28/10/2022 09:41

Các ngày nghỉ lễ Tết năm 2023 theo dự kiến có 19 ngày nghỉ lễ, Tết. Theo đó gồm 11 ngày nghỉ chính thức theo quy định và nghỉ bù, nối dài do trùng vào cuối tuần.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của 16 bộ, cơ quan ngang bộ, Bộ LĐTB&XH báo cáo với Thủ tướng Chính phủ phương án nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và người lao động thuộc khối DN không phải là công chức, viên chức.

Bộ LĐTB&XH đã có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất nghỉ Tết Âm lịch năm 2023 là 7 ngày.

Bộ LĐTB&XH đã có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất nghỉ Tết Âm lịch năm 2023 là 7 ngày.

Dịp Tết Quý Mão dự kiến nghỉ 7 ngày, kéo dài từ 29 tháng chạp Nhâm Dần đến hết mùng 5 tháng giêng năm Quý Mão (20- 26/1/2023). Lịch nghỉ gồm ba ngày trước Tết, hai ngày sau và hai ngày nghỉ hàng tuần.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023, Bộ LĐTB&XH đưa ra hai phương án. Phương án 1: Nghỉ 2 ngày theo quy định, trong đó, nghỉ ngày 2/9 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước ngày 2/9.

Công chức, viên chức được nghỉ từ thứ Sáu ngày 1/9/2023 Dương lịch đến hết thứ Hai ngày 4/9/2023 Dương lịch. Như vậy, với phương án này, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 công chức, viên chức sẽ được nghỉ 4 ngày (bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 1 ngày nghỉ hằng tuần và 1 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động).

Phương án 2: Nghỉ 2 ngày theo quy định, trong đó nghỉ ngày 2/9 Dương lịch và 1 ngày liền kề ngay sau ngày 2/9. Công chức, viên chức được nghỉ từ thứ Bảy ngày 2/9/2023 Dương lịch đến hết thứ Ba ngày 5/9/2023 Dương lịch. Như vậy, với phương án này, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 công chức, viên chức sẽ được nghỉ 4 ngày (bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 2 ngày nghỉ bù hằng tuần theo quy định tại khản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động). Phương án này có nhược điểm là trong dịp nghỉ lễ có ngày 5/9 trùng với ngày khai giảng năm học mới.

Bộ LĐTB&XH đề xuất dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 theo phương án 1. Phương án này đảm bảo thời gian nghỉ hài hòa, đồng thời tránh dịp nghỉ lễ Quốc khánh trùng với ngày khai giảng năm học mới (ngày 5/9/2023). Đồng thời, phương án này được toàn bộ các bộ, cơ quan, tổ chức (13/13) gửi xin ý kiến nhất trí.

Ba kỳ nghỉ còn lại sẽ thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động. Cụ thể, dịp Tết Dương lịch nghỉ ba ngày (31/12/2022-2/1/2023). Do ngày đầu năm rơi vào chủ nhật, công chức, người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ hai của tuần kế tiếp.

Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) và Ngày thống nhất 30/4 - Quốc tế lao động 1/5 liền kề nhau, rơi vào cuối tuần nên công chức, người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc của tuần kế tiếp. Kỳ nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày, từ 29/4 đến hết 3/5.

loading...