Hỏi - Đáp

Cần làm gì để tạm dời bàn thờ và tượng Phật?

Thứ sáu, 02/10/2021 09:33

Một Phật tử thành tựu Chánh tín thì chắc chắn sẽ “luôn tin vào Chánh pháp, không tin vào những cách làm mang tính dị đoan”. Khi làm những việc có tính cá nhân, vị này hoàn toàn nương theo tuệ giác của Chánh kiến và Chánh tín mà làm, tránh xa các hủ tục, tà kiến, mê tín.

HỎI: Tôi muốn nâng nền nhà lên cao hơn so với mặt đường. Vừa rồi chị của tôi có nói là theo tập tục, trước khi nâng nền nhà thì nên cạy lên vài viên gạch. Bản thân tôi thì luôn tin vào Chánh pháp, không tin vào những cách làm mang tính dị đoan nhưng vợ tôi lại tin và muốn làm như vậy. Mong quý Báo cho tôi một lời khuyên về vấn đề này, nhất là chỉ cho tôi cách trước khi nâng nền nhà thì nên làm những gì để tạm dời bàn thờ và tượng Phật.

Nếu có điều kiện thì thỉnh chư Tăng làm lễ an vị, còn không thì bạn sắm hoa trái dâng cúng, đốt hương thắp đèn và thành tâm lễ bái kính thỉnh Đức Phật, tổ tiên an vị.

Nếu có điều kiện thì thỉnh chư Tăng làm lễ an vị, còn không thì bạn sắm hoa trái dâng cúng, đốt hương thắp đèn và thành tâm lễ bái kính thỉnh Đức Phật, tổ tiên an vị.

Cách lập bàn thờ Phật và gia tiên tại gia

ĐÁP: Một Phật tử thành tựu Chánh tín thì chắc chắn sẽ “luôn tin vào Chánh pháp, không tin vào những cách làm mang tính dị đoan”. Khi làm những việc có tính cá nhân, vị này hoàn toàn nương theo tuệ giác của Chánh kiến và Chánh tín mà làm, tránh xa các hủ tục, tà kiến, mê tín.

Tuy nhiên khi làm những việc chung, có sự tham gia của nhiều người, thì chúng ta cũng nên khéo léo (vận dụng tinh thần Phương tiện tùy duyên), một mặt nhằm tránh xa các hủ tục, tà kiến, mê tín nhưng mặt khác cũng khiến cho người khác an tâm, hoan hỷ, chung sức, đồng lòng.

Ai cũng biết, việc “cạy lên vài viên gạch” trước khi đổ đất cát nâng nền chỉ là cái “phép”. Hiện trong dân gian còn lưu truyền nhiều cách “làm phép” mà không mấy ai biết rõ về ý nghĩa của nó. Người Phật tử hiểu đạo cần linh động, sáng tạo để giải thích ý nghĩa của “cái phép” đó đại khái là: “Tuy có nâng nền nhưng chỉ là một - nhờ có cạy gạch - chứ không phải hai, có làm mới mà không khác”. Giải thích xong dùng búa đập vỡ vài viên gạch là xong, cũng chẳng mệt nhọc gì.

Tuy biết rõ về cái việc “vô thưởng vô phạt” ấy nhưng chính điều đó lại khiến cho vợ bạn tin tưởng hơn. Nhất là, về sau nếu có điều gì thì vợ bạn sẽ không vin vào đó mà chì chiết. Tóm lại, việc “cạy lên vài viên gạch” trước khi đổ đất nền cốt để cho vợ con an tâm, gia đình hòa hợp. Đó chính là tinh thần Phương tiện tùy duyên.

Trước khi nâng nền nhà, phải tạm dời mọi thứ ra khỏi nhà, quan trọng nhất là dời bàn thờ gia tiên và bàn thờ Phật. Trước khi dời bàn thờ, bạn ăn mặc tề chỉnh (áo tràng), đốt hương đèn, kính lễ Đức Phật và tổ tiên, thành tâm khấn vái (cứ thật lòng mà tỏ bày), xin các Ngài hoan hỷ cho phép tạm dời để làm việc.

Sau khi làm xong, thỉnh các Ngài trở lại chốn cũ. Nếu có điều kiện thì thỉnh chư Tăng làm lễ an vị, còn không thì bạn sắm hoa trái dâng cúng, đốt hương thắp đèn và thành tâm lễ bái kính thỉnh Đức Phật, tổ tiên an vị.

Giác Ngộ

loading...