Hỏi - Đáp

Cầu an có giúp giảm bớt ác nghiệp không?

Thứ ba, 15/01/2020 10:31

Hầu hết các chùa có tổ chức cho Phật tử tu học Phật học đều tổ chức cúng cầu an, hay khai khóa lễ tụng kinh Dược Sư để hóa giải sự lo âu khi bắt tay vào việc làm ăn đầu năm mới của Phật tử và mọi người.

 >>Hỏi đáp Phật pháp

Bài liên quan

Trong một số tài liệu lưu truyền trong các Phật tử thì nói rằng, việc cầu an và cầu phúc có từ xa xưa, trước khi Phật giáo truyền vào Á Đông. Sau này, các pháp sư Mật Tông thu nạp tập quán này soạn ra “Nhương tinh” cốt để đưa dẫn người vào đạo.

Ngày nay, khi phải vật lộn với những khó khăn và áp lực, con người lại càng quan tâm hơn đến vấn đề tâm linh, đặc biệt là khi gặp rủi ro trong làm ăn, buôn bán, thi cử, mất mùa hay thậm chí là cả “rủi ro” trong tình duyên. Chính vì thế lễ giải hạn đã không còn giữ nguyên ý nghĩa ban đầu của nó. Nó đã bị lạm dụng khiến các nghi lễ trở nên rườm rà và được tổ chức một cách bừa bãi. Vào những ngày cúng lễ, mọi người đổ xô, chen lấn nhau chỉ mong được tham dự lễ.

Bài liên quan

Hầu hết các chùa đông chư Tôn đức Tăng Ni, các môn phong pháp phái có truyền thống tông chỉ pháp môn tu, các chùa có tổ chức cho Phật tử tu học Phật học tổ chức cúng cầu an, hay khai khóa lễ tụng kinh Dược Sư để hóa giải sự lo âu khi bắt tay vào việc làm ăn đầu năm mới của Phật tử và mọi người.

Đọan kinh Nikaya Trường Bộ kinh, Bồ Tát giới kinh sau đây, cho chúng ta thấy Đức Phật đã khuyến khích người đệ tử không xem sao giải hạn, xem bói tướng, làm nghề thiên văn, địa lý, xem ngày giờ cưới hỏi...

Giới luật của Phật thời xưa thật nghiêm túc:

“Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà hạnh như xem tướng tay chân, chiêm tướng, triệu tướng, mộng tướng, thân tướng, dấu chuột cắn, tế lửa, tế muỗng, dùng miệng phun hột cải... vào lửa, tế vỏ lúa, tế tấm, tế gạo, tế thục tô, tế dầu, tế máu, khoa xem chi tiết, khoa xem địa lý, khoa xem mộng, khoa cầu thần ban phước, khoa cầu ma quỷ, khoa dùng bùa chú khi ở trong nhà bằng đất, khoa rắn, khoa thuốc độc, khoa bọ cạp, khoa chim, khoa chim quạ, khoa đoán số mạng, khoa ngừa tên bắn, khoa biết tiếng nói của chim. Còn Sa-môn Gotama thì tránh xa những tà hạnh kể trên. Này các Tỷ-kheo, như vậy kẻ phàm phu tán thán Như Lai”.

Đức Phật đã khuyến khích người đệ tử không xem sao giải hạn, xem bói tướng, làm nghề thiên văn, địa lý, xem ngày giờ cưới hỏi...

Đức Phật đã khuyến khích người đệ tử không xem sao giải hạn, xem bói tướng, làm nghề thiên văn, địa lý, xem ngày giờ cưới hỏi...

Bài liên quan

“Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng như đoán trước sẽ có nguyệt thực, sẽ có nhựt thực, sẽ có tinh thực; mặt trăng, mặt trời sẽ đi đúng chánh đạo, mặt trăng, mặt trời sẽ đi ngoài chánh đạo, các tinh tú sẽ đi đúng chánh đạo, các tinh tú sẽ đi ngoài chánh đạo, sẽ có sao băng, sẽ có lửa cháy các phương hướng, sẽ có động đất, sẽ có sấm trời, mặt trăng, mặt trời, các sao sẽ mọc, sẽ lặn, sẽ mờ, sẽ sáng, nguyệt thực sẽ có kết quả như thế này, nhựt thực sẽ có kết quả như thế này, tinh thực sẽ có kết quả như thế này, mặt trăng mặt trời đi đúng chánh đạo sẽ có kết quả như thế này, mặt trăng mặt trời đi ngoài chánh đạo sẽ có kết quả như thế này, các tinh tú đi đúng chánh đạo sẽ có kết quả như thế này, sao băng sẽ có kết quả như thế này, lửa cháy các phương hướng sẽ có kết quả như thế này, động đất sẽ có những kết quả như thế này, sấm trời sẽ có kết quả như thế này, mặt trăng, mặt trời, các sao mọc, lặn, mờ, sáng, sẽ có kết quả như thế này. Còn Sa-môn Gotama thì tránh xa, không tự nuôi sống bằng những tà mạng kể trên. Này các Tỷ-kheo, như vậy kẻ phàm phu tán thán Như Lai”.

“Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng các món ăn tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng. Như sắp đặt ngày lành để rước dâu hay rể, lựa ngày giờ tốt để hòa giải, lựa ngày giờ tốt để chia rẽ, lựa ngày giờ tốt để đòi nợ, lựa ngày giờ tốt để mượn hay tiêu tiền, dùng bùa chú để giúp người được may mắn, dùng bùa chú để khiến người bị rủi ro, dùng bùa chú để phá thai, dùng bùa chú làm cóng lưỡi, dùng bùa chú khiến quai hàm không cử động, dùng bùa chú khiến cho người phải bỏ tay xuống, dùng bùa chú khiến cho tai bị điếc, hỏi gương soi, hỏi phù đồng, thiếu nữ, hỏi thiên thần để biết họa phước, thờ mặt trời, thờ đại địa, phun ra lửa, cầu Siri thần tài. Còn Sa-môn Gotama tránh xa các tà mạng kể trên. Này các Tỷ-kheo, như vậy kẻ phàm phu tán thán Như Lai”.

Hầu hết các chùa đông chư Tôn đức Tăng Ni, các môn phong pháp phái có truyền thống tông chỉ pháp môn tu, các chùa có tổ chức cho Phật tử tu học Phật học, không có tổ chức cúng sao giải hạn, mà tổ chức cúng cầu an, hay khai khóa lễ tụng kinh Dược Sư để hóa giải sự lo âu khi bắt tay vào việc làm ăn đầu năm mới của Phật tử và mọi người.

Hầu hết các chùa đông chư Tôn đức Tăng Ni, các môn phong pháp phái có truyền thống tông chỉ pháp môn tu, các chùa có tổ chức cho Phật tử tu học Phật học, không có tổ chức cúng sao giải hạn, mà tổ chức cúng cầu an, hay khai khóa lễ tụng kinh Dược Sư để hóa giải sự lo âu khi bắt tay vào việc làm ăn đầu năm mới của Phật tử và mọi người.

Đệ tử Phật có 4 chúng chính thức: một là xuất gia nam (Tỳ kheo), hai là xuất gia nữ (Tỳ kheo ni), ba là tại gia nam (Ưu bà tắc), bốn là tại gia nữ (Ưu bà di). Như vậy, các bạn là đệ tử Đức Phật chỉ tham dự vào các lễ cúng cầu an, dâng lễ Dươc Sư! Việc cúng sao giải hạn thuộc tín ngưỡng dân gian.

Sao ơi sao ở trên trời

Ai tin thì tốt không thì nạn tai

Khéo cho con tạo biện bày

Không học bài Phật học bài dị đoan!

loading...