Kiến thức

Chiêm nghiệm vài làn hương pháp từ Hòa thượng Viên Minh

Thứ năm, 08/12/2023 10:20

Tùy duyên thuận pháp có nghĩa là dù hoàn cảnh nào cũng luôn sống đúng tốt. Sống đúng tốt thì giảm bớt ác pháp làm hại mình hại người, đồng thời tăng trưởng thiện pháp làm lợi lạc quần sinh vô ngã vị tha.

Hòa thượng Viên Minh.

Hòa thượng Viên Minh.

1. Mình sinh ra không phải để thay đổi hoàn cảnh, mà hoàn cảnh sinh ra để thay đổi chính mình.

Thay đổi thái độ, hành vi, nhận thức trước hoàn cảnh.

2. Hoàn cảnh chỉ là duyên, không phải là nguyên nhân của hạnh phúc hay đau khổ. Thái độ mới là nguyên nhân chính của phẩm chất đời sống mỗi người, vì vậy con biết trở về soi sáng chính mình là thái độ sáng suốt, nghiêm túc và đúng đạo.

3. Trong cuộc sống chủ yếu là thái độ nhận thức trong ứng xử. Thành bại, được mất, hơn thua... không phải là trọng tâm của đời sống, thái độ hành động mới quyết định sự khổ đau hay an lạc. Mất cái này được cái khác, được cái nọ mất cái kia, nên trong phúc có họa, trong họa có phúc khó mà lường được...

4. Tùy duyên thuận pháp có nghĩa là dù hoàn cảnh nào cũng luôn sống đúng tốt. Sống đúng tốt thì giảm bớt ác pháp làm hại mình hại người, đồng thời tăng trưởng thiện pháp làm lợi lạc quần sinh vô ngã vị tha. Và sống như vậy dù có thiệt thòi thì thân tâm vẫn an lạc. 

5. Tâm rỗng lặng là tâm không bị che lấp bởi khái niệm, tư tưởng, quan niệm, hay định kiến đã có sẵn. Khi nhìn qua những kính màu này thì không thể thấy được mọi sự mọi vật như nó là (thực tánh), do đó tâm cần buông xả rỗng rang giống như bầu trời không mây thì mặt trời sẽ tự chiếu. Thiền chính là tâm tự chiếu khi không bị mây vọng niệm, tạp niệm (tư kiến tư dục) che lấp vậy...

Hòa thượng Viên Minh: Thấy biết trong sáng

loading...