Hỏi - Đáp

Con nên đối trị với những ác niệm sanh khởi trong tâm như thế nào?

Thứ bảy, 10/12/2023 09:15

Hỏi: Đệ tử làm công quả ở đạo tràng, buổi sáng mỗi ngày vừa thức dậy thì trong tâm đều sanh khởi rất nhiều ác niệm, hơn nữa khi tập trung tinh thần hoặc nhìn Thánh tượng Phật Bồ Tát thì trong tâm cũng thường xuyên khởi ác niệm, xin hỏi con phải nên đối trị như thế nào ạ?

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đáp: 

Nguyên nhân này chính là do trong A-lại-da thức tập khí ác nhiều, quá nhiều, hơn nữa lực rất mạnh, tương lai nó khởi tác dụng, chính là khi lâm chung thì nó sẽ dẫn dắt bạn vào ba đường ác.

Tập khí tham luyến là nghiệp nhân của cõi ngạ quỷ, tập khí sân hận là nghiệp nhân của cõi địa ngục, ngu si là nghiệp nhân của cõi súc sanh, ngạo mạn là nguyên nhân đọa vào A-tu-la, La-sát. Phải biết điều này. Nếu bạn không muốn tương lai đến những nơi ác đạo này thì hiện tại bạn phải đoạn dứt những tập khí bất thiện này. Có thể đoạn được không?

Có thể. Không có gì không thể đoạn được, chỉ cần bạn biết sợ cái khổ nơi ác đạo thì bạn sẽ thật sự làm được. Bạn muốn nói điều này rất khó khăn, con không đoạn nổi, vậy thì bạn vẫn thờ ơ với cái khổ nơi ác đạo.

Thật sự sợ cái khổ nơi ác đạo thì dũng khí của bạn sẽ đề khởi ra thôi, tâm dũng mãnh tinh tấn sẽ hiện tiền. Còn việc dùng phương pháp gì thì căn tính của mỗi người không như nhau, nếu mình không biết chọn pháp môn thì niệm Phật là thuận tiện nhất, ba căn nhiếp trọn, lợi độn đều thâu.

Trong suốt hai mươi bốn giờ không để câu Phật hiệu này gián đoạn thì sẽ sinh ra hiệu quả rất tốt. Niệm Phật ban đầu, đại khái là tuần đầu tiên sẽ khó, sau một tuần thì sẽ rất bình thường. Tuần đầu tiên thì phải cắn răng chịu đựng, phải vượt qua tuần này, dần dần sẽ vào được trạng thái bình thường.

loading...