Đại Bi Sám Pháp

Sám cầu nguyện trai tăng

Sám cầu nguyện trai tăng

Đại Bi Sám Pháp 18/02/2021, 20:14

Nay tín chủ lòng thành phát nguyện, Lễ cúng dường phụng hiến chư Tăng...

Câu chuyện Phật giáo: Ảo ảnh

Câu chuyện Phật giáo: Ảo ảnh

Đại Bi Sám Pháp 17/02/2021, 20:24

Thế gian như giấc mộng dài. Sanh không thác lại tay không có gì! Đời người như giấc chiêm bao. Nghìn xưa dễ mấy ai mà trăm năm?

Khổ vui do mình

Khổ vui do mình

Đại Bi Sám Pháp 16/02/2021, 20:35

Đức Phật không dạy chúng ta cầu xin Ngài ban cho chúng ta điều này hay việc nọ. Người Phật tử “Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi”, vì “Như Lai là bậc Thầy chỉ đường”. Ngài đã chỉ ra con đường kiến tạo nghiệp mới thiện lành rất rõ ràng...

Những lợi ích khi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát

Những lợi ích khi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát

Đại Bi Sám Pháp 15/02/2021, 20:40

Những lợi ích khi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát

Nhân quả báo ứng: Trời ban phúc cho người hành thiện

Nhân quả báo ứng: Trời ban phúc cho người hành thiện

Đại Bi Sám Pháp 14/02/2021, 21:33

Xưa tại tỉnh An Huy, Trung Quốc có một lái buôn tên Vương Chí Nhân, đã tại tuổi tam tuần tuy vậy vẫn chưa có con.

loading...