Kiến thức

Dùng lưỡi gươm trí tuệ để diệt trừ ngã chấp

Thứ bảy, 21/10/2022 09:36

Ta dừng lại nhìn vào nội tâm mình, nhìn thật rõ từng lầm lỗi lẩn khuất. Ta nghiêm khắc răn dạy chính mình, thiết tha cúi đầu trước đấng Từ Tôn, lặng lẽ nhiếp tâm trong hư vô an tĩnh.

Ngã chấp và ngã mạn là những thứ làm người tu hành như chúng ta “mất mạng”, là chất độc nguy hiểm nhất…

Ngã chấp và ngã mạn là những thứ làm người tu hành như chúng ta “mất mạng”, là chất độc nguy hiểm nhất…

Thấy lỗi, biết lỗi, cảnh tỉnh chính mình, sám hối, vượt qua... tự soi lại mình để tu, để sửa, dùng lưỡi gươm trí tuệ mà diệt trừ ngã chấp. Như thế, con đường tu hành, con đường Thánh triết mở ra. Phải hiểu rằng hành trình này lâu xa và vô cùng vất vả. Chấp nhận tu là chấp nhận quá trình bào mòn bản ngã, là leo ngược dốc với những hầm hố, chông gai, vũng lầy, bụi rậm của lầm lỗi sâu kín trong tâm.

Dù vất vả khó khăn nhưng hãy cứ tinh tấn, vững vàng đi tới, đi tới cho đến ngày không còn một lỗi lầm vi tế nào có thể xuất hiện – cũng là ngày mà ta đặt được gánh nặng sinh tử luân hồi xuống, thậm nhập bản thể Niết Bàn tuyệt đối vô ngã của vũ trụ. Vô ngã, đó cũng là cảnh giới chứng ngộ tuyệt đối của một vị A-la-hán siêu việt phi thường, là đỉnh cao của sự tu hành trong đạo Phật. Soi lại mình từng giờ từng phút để có ngày ta đến được với bất tử bình an.

Nguyện những ai hữu duyên đọc được đạo lý này sẽ xây trồng được căn lành trong Phật pháp, để trên đường đời vạn nẻo ta vẫn vững một đường đi, vẫn luôn soi lại chính mình và có Phật chở che trên từng bước đường tu tập.

Trích sách: “Nói với chính mình” – TT. TS. Thích Chân Quang

loading...