Kiến thức

Duyên phận là một động thái

Thứ năm, 26/01/2024 01:50

Khi gặp được bạn bè vô cùng chân thành, có thể thật lòng thật dạ, có thể giao thiệp được một tháng thôi mà bạn cũng cảm thấy như thân thiết nhau biết bao nhiêu năm, thân thuộc nhau đến như vậy. Việc này cũng là nói với chúng ta duyên phận là động thái, chúng ta phải biết quan sát.

Nói chuyện với người khác cũng phải tùy duyên, gọi là “không dùng lời thân thiết với người xa lạ”. Quen biết người ta chưa được mấy ngày, bạn không thể nào thật lòng thật dạ đem hết mọi việc trong nhà cái gì cũng nói người ta nghe.

Trên phương diện ngôn ngữ đã không biết cách quan sát duyên phận. Các vị cũng không nên hiểu sai những lời này. Sau khi bạn nghe xong rồi lại nói: “Ồ! Nhất định là phải quen nhau ba năm mới có thể nói lời thật lòng”, đây là nghe mà chấp trước quá. Cho nên nói chuyện cũng không phải là dễ.

Đối phương thì nói người bạn này rõ ràng là chỉ gặp được ba lần, nhưng mà khi họ nghe bạn kể về chuyện của vua đại Thuấn, nghe bạn đang nói chuyện về Phạm Trọng Yêm thì đôi mắt của họ liền sáng rỡ, nghe rất nhập tâm, bạn không thể vào lúc họ đang chuyên chú lắng nghe thì nói: “Được rồi, hôm nay chúng ta chỉ nói đến đây là được rồi, để sau hãy nói”. Duyên phận là một động thái.

Hiểu rõ duyên phận để sống an lạc hạnh phúc

326921843_1561031211036558_5546540646866662497_n

Khi bạn quan sát được tuy người bạn này mới gặp nhau có vài lần, nhưng mà thiện căn của người đó rất sâu dày, vào lúc này thì bạn liền có thể tùy theo thời thế mà làm.

Cho nên sự giao thiệp với người khác không thể đơn thuần chỉ biết dùng phương pháp giao thiệp bao nhiêu năm để đem ra xem xét. Khi tâm của người ta vẫn chưa mở ra, cho dù bạn là ba năm hay năm năm thì cảm giác duyên phận này vẫn là chưa đủ.

Khi gặp được bạn bè vô cùng chân thành, có thể thật lòng thật dạ, có thể giao thiệp được một tháng thôi mà bạn cũng cảm thấy như thân thiết nhau biết bao nhiêu năm, thân thuộc nhau đến như vậy. Việc này cũng là nói với chúng ta duyên phận là động thái, chúng ta phải biết quan sát.

Trí huệ phán đoán này cũng đều là được tích lũy lại, đều là trải qua sự việc bạn không ngừng luyện tập, không ngừng rèn luyện thì mới được.

Cho nên, khi chúng ta xử lý sự tình thì nhất định phải có một thái độ gọi là “vật úy nan”, nghĩa là không sợ khó khăn. Con người không sợ khó khăn thì mới có thể càng tôi luyện càng có năng lực, gọi là “ngọc bất trác bất thành khí”.

loading...