Kiến thức

Gia đình đồng tu học Phật chính là hoằng dương Phật pháp

Thứ sáu, 25/01/2024 08:45

Hỏi: Quán Thế Âm Bồ Tát hữu cầu tất ứng, đệ tử có thể hướng về Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu hôn nhân được không? Có phải nhân duyên thật sự là đã định sẵn từ kiếp trước không ạ?

Đúng vậy! Là định sẵn từ kiếp trước. Quán Thế Âm Bồ Tát là hữu cầu tất ứng, có thể cầu. Nhưng có khi cầu không ứng là vì sao vậy? Phi lý, không như pháp, Quán Âm Bồ Tát không quan tâm đến bạn.

Nếu bạn chân thật, bạn là một người nam, hi vọng cưới được một người vợ tốt, có thể giống như phu nhân của Văn Vương là Thái Tự chẳng hạn, tương lai có thể sanh Thánh Hiền nhân. Không những vinh tông diệu tổ, mà còn có thể giúp xã hội an định, giúp thế giới hòa bình, vậy thì Quán Âm Bồ Tát có thể giúp đỡ bạn. Bạn không có loại tâm nguyện rộng lớn này, Bồ Tát sẽ không quan tâm đến bạn, vậy thì bạn sẽ theo duyên phận từ đời trước.

Vợ chồng là duyên, có báo ân, ân ái vợ chồng; Có báo oán, khi báo oán, kết hôn rồi sẽ vĩnh viễn không hòa thuận, sẽ mang đến những lộn xộn trong gia đình cho bạn; Có đòi nợ; Có trả nợ. Luôn là bốn loại duyên này.

Trí tuệ là sự nghiệp của người học Phật

90

Chỉ có người hiểu được Phật pháp, bất luận là nhân duyên nào cũng đều chuyển nó thành pháp duyên, mọi người cùng học Phật, cùng tu hành. Duyên bất thiện khi xưa hóa giải rồi, duyên thiện cũng chuyển hóa thành pháp duyên, vậy thì được! Hiện nay đồng tu học Phật tại gia có mấy người hiểu được đạo lý này?

Nếu thật sự hiểu được đạo lý này, gia đình đồng tu học Phật nhất định là hòa thuận, gia đình lục hòa kính, hình tượng của Phật pháp trong xã hội này liền khác ngay.

Gia đình người học Phật thật sự là mỹ mãn, đây chính là hoằng dương Phật pháp, đây chính là lợi ích chúng sanh.

Nếu người học Phật còn tranh đoạt danh lợi, còn tự tư tự lợi, không những không thể trì được giới luật, mà thập thiện cũng không làm được, vậy thì sai rồi.

Học Phật như vậy thì vẫn theo nghiệp lực mà lưu chuyển, khi tai nạn đến vẫn là không thể tránh khỏi. Vì sao vậy? Bạn không phải là chân học Phật, mang cái mác của Phật mà không nghiêm túc học Phật. Hiện nay, chúng ta đem sự việc học Phật làm cho thật rõ ràng, làm cho thật minh bạch.

Vì sao người xuất gia không làm được Sa Di Luật Nghi, người tại gia không làm được Thập Thiện Nghiệp Đạo? Vì sao người thời trước làm được? Vì sao hiện nay không làm được?

Điều mà chúng tôi nghiên cứu tổng kết là, người thời trước có gốc giáo dục gia đình, cho nên họ dễ làm được, người hiện nay không có. Hai mươi tuổi, ba mươi tuổi mới tiếp xúc Phật pháp, tập khí bất thiện của họ đã dưỡng thành rồi, không đoạn nổi, cho nên đều không nghiêm túc học. Nghiêm túc học Phật, xét về duyên thì Phật pháp là giáo dục, nghiêm túc học chính là ngày ngày nghe giảng, ngày ngày vào giảng đường, ngày ngày học tập.

loading...