Kiến thức

Hòa thượng Phổ Quang khai thị về chú Lăng Nghiêm

Thứ hai, 22/01/2024 06:40

Người có thể tụng Chú Lăng Nghiêm đều là vô lượng kiếp đã trồng thiện căn. Mới có thể đọc thuần thục, vĩnh viễn không quên. Đây là biểu hiện của thiện căn. Nếu bạn không có thiện căn, không những không thể tụng mà ngay cả tên của thần chú Lăng Nghiêm cũng không thể gặp mà có gặp cũng không thể tụng.

Cần phải tụng thần chú Lăng Nghiêm, học thuộc và tụng thì có thể một đời thành Phật. Không thể nào nói hết điểm hay của chú Lăng Nghiêm. Mọi người đều có thể học thuộc. Ai học thuộc là lợi ích của họ, nếu bạn chỉ toàn lắng nghe mà không chịu học thuộc, không chịu hành, thì chả được ích gì. Chú Lăng Nghiêm có lợi ích vô tận, có hàng trăm nghìn tỷ lợi ích!

Vậy trì chú Lăng Nghiêm có quy định thời gian hay chăng?

Người xuất gia có thể ngày tụng, đêm tụng, 24 giờ đều tụng. Đức Phật thuyết: Ai mà nói iowf này có thể tụng, những giờ kia không được tụng...ai nói buổi sáng có thể tụng, buổi chiều không được tụng, ai nói rằng chỉ được tụng trong chùa chứ không được tụng ở nhà… thì người đó chính là thiên ma ngoại đạo, tội không thể tha thứ. Họ sẽ đọa! Vì làm chướng ngại người muốn tụng đọc.

Thế nên ngàn vạn lần không được nói như thế! Tụng chú Lăng Nghiêm có thể giúp thế giới hòa bình quốc thái dân an, trung hiếu song toàn. Những người nói rằng có một thời gian cố định để tụng chú Lăng Nghiêm là phỉ báng Phật pháp. Kinh Lăng Nghiêm do Phật đích thân tuyên thuyết, kinh Lăng Nghiêm là vì giải thích chú Lăng Nghiêm. Mỗi một từ của chú Lăng Nghiêm, mỗi một bút, một nét vẽ đều là dạy người thành Phật. Nên chịu khó chịu nhọc hành trì.

Công đức và lợi lạc trì tụng Chú Lăng Nghiêm 7 biến mỗi ngày

01

Chú Lăng Nghiêm rất linh diệu, nhưng hành không dễ dàng. Thứ nhất, không được ích kỷ, và thứ hai, không được tư lợi, phải có tâm vị tha hỉ xả luôn muốn phổ độ tất cả chúng sinh. Có được tâm như thế, thì tụng chú rất mau thành tựu.

Quí vị nên lưu ý, nhất định phải tuân thủ năm giới, vâng hành thập thiện. Đây là quy tắc tối thiểu phải tuân thủ. Đây giống như ta phải học trong mười, hai mươi hoặc ba mươi năm. Mới có hiểu biết.

Tu hành cũng vậy, muốn trì chú Lăng Nghiêm bạn phải tinh tấn không gián đoạn. Tu cũng quan trọng như mặc áo, ăn ngủ.  ng ngày không thể thiếu. Bất kể nó có công hiệu hay không, nếu bạn kiên nhẫn tụng mỗi ngày, bạn sẽ có căn bản sau một thời gian dài và tự nhiên có công hiệu.

Bạn muốn thành tựu diệu hạnh, có được sức mạnh bất khả tư nghị, thì trong tâm không nên vọng tưởng, mơ huyền thấy diệu. Nếu bạn tụng gián đoạn, thì sẽ không đạt được tam muội. Tu trì chú Lăng Nghiêm phải thành tâm và miên mật thực hành. Để thực hành Thần chú Lăng Nghiêm, bạn quên mất thời gian và không gian, không cần biết ngày hay đêm, ăn, ngủ… gì cũng quên, gì cũng không, một niệm là vô lượng kiếp, vô lượng kiếp là một niệm.

Nếu có tinh thần này, chuyên tâm tu trì chú Lăng Nghiêm nhất định sẽ thành tựu tam muội. Không được vậy đừng nói đến tu pháp trì chú Lăng Nghiêm chân chánh. Không riêng gì tu chú Lăng Nghiêm như thế mà tu các pháp khác cũng thế.

Mỗi câu chú Lăng Nghiêm đều có vô lượng ý nghĩa, mỗi nghĩa đều có vô lượng công năng. Phải biết chú Lăng Nghiêm là linh văn giữa trời đất, linh văn trong linh diệu, bí mật trong bí mật, là vô thượng pháp bảo, là báu vật cứu mệnh tất cả chúng sinh. Bao gồm vạn hữu, trên đến mười phương Phật, dưới đến địa ngục A tỳ. Tứ thánh lục phàm đều tôn trọng Thần chú Lăng Nghiêm.

Những người có thể tụng Chú Lăng Nghiêm đều là vô lượng kiếp đã trồng thiện căn. Mới có thể đọc thuần thục, vĩnh viễn không quên. Đây là biểu hiện của thiện căn. Nếu bạn không có thiện căn, không những không thể tụng mà ngay cả tên của thần chú Lăng Nghiêm cũng không thể gặp mà có gặp cũng không thể tụng. Do đó, hiện tại chúng ta có thể đọc và học thuộc đều là nhờ có đại thiện căn. 

Khi bạn dụng công tụng Thần chú Lăng Nghiêm, nếu hay mơ thấy bái Phật, hoặc mơ thấy Phật phóng quang, hay mơ thấy Phật xoa đỉnh, hay mơ thấy Đức Phật giảng kinh thuyết pháp cho bạn, hoặc thấy Bồ tát, duyên giác, thinh văn, thánh tăng, hoặc mơ thấy mình bay ở trên không, đây đều là cảnh tốt… hoặc thấy cưỡi ngựa, hoặc qua sông, thấy tất cả các loại ánh sáng tốt lành, hoặc tất cả điềm tướng rất lạ…

Giả sử có được những ứng nghiệm này, bạn nên cẩn thận. Phải phát bồ đề tâm, thân khẩu ý của bạn phải thanh tịnh, và bạn phải tinh tấn tụng chú Lăng Nghiêm hơn. Nhưng bạn không thể khoe với mọi người, là bạn có cảm ứng linh diệu để mong mọi người tin và có mỹ cảm với bạn. Bạn không thể khoe khoang quảng cáo vì muốn rao bán sự tu hành. Nếu bạn làm điều này, bạn sẽ có sơ hở, và ma quỷ sẽ thừa cơ phá. Giống như bạn có kho báu mà không cất giấu, lại đem ra để nó ở cửa, thì chắc chắn sẽ bị đánh cắp.

Vì vậy tu pháp phải rất cẩn thận không nên để cho Thiên ma ngoại đạo có cơ hội. Nhưng đối với những đồng đạo cùng tu hành, bạn có thể nói ra để chia sẻ những điều linh diệu, không phải vì danh lợi, không phải vì muốn được tôn trọng, khen ngợi… mà vì muốn sách tấn nhau.

Trong kinh Lăng Nghiêm, nếu bạn niệm chú Lăng Nghiêm, có công phu, có thọ dụng, thì 84.000 kim cang bồ tát Bồ tát và chư đệ tử quyến thuộc thường theo bảo vệ bạn, giúp bạn toại nguyện các mong cầu. Cho dù quỷ vương muốn tìm sơ hở để quấy phá cũng không thể. Không có cách nào để gây rắc rối cho bạn.

Trong quá khứ, Ngũ tổ Hoằng Nhẫn tu hành tại Đông Sơn, Hồ Bắc… đã trì giới tinh nghiêm rất tốt. Có lần bọn cướp bao vây thành phố, Ngũ tổ vì muốn cứu người dân trong thành phố, nên ngài đã xuống núi và đi từ Đông Sơn đến thành phố Hồ Bắc. Khi bọn cướp nhìn thấy Ngũ tổ xuất hiện thì đã bỏ chạy đến rơi mũ giáp. Tại sao vậy? Mặc dù Ngũ tổ xuống núi một mình, nhưng bọn cướp lại nhìn thấy có đầy thiên binh thần tướng mặc khôi giáp vàng sáng rực, giống như thiên thần trên trời giáng hạ… tất cả đều đội mũ vàng và áo giáp vàng, cầm kiếm trên tay. Khi bọn cướp nhìn thấy tình huống này, thì chúng sợ hãi và bỏ chạy, chúng rút lui thật lẹ, không dám dùng dao, súng hay cung tên đấu đánh gì nữa…

Tất cả là là do Ngũ tổ Hoằng Nhẫn đã đọc Thần chú Lăng Nghiêm, cho nên những tên cướp vừa nhìn đã hoảng kinh bỏ chạy. Đây gọi là có công phu thực sự. Nếu không thì làm sao có thể có cảm ứng bất khả tư nghị như thế.

Bởi vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo vệ tất cả chúng ta, những người hiện đang bắt đầu học tu. Ngài đã tuyên dương "Thần chú Lăng Nghiêm để giúp chúng ta đạt được định lực, khiến thân tâm ta an tịnh không bị phiền não quấy nhiễu. Cho nên chúng ta giờ giờ phắc khắc đều không được quên Pháp. Nếu chúng ta có thể niệm "Thần chú Lăng Nghiêm một cách thành tâm chuyên nhất, thì chính là làm hưng thịnh Phật pháp, giũ chính pháp trụ thế. 

loading...