Hỏi - Đáp

Làm sao thỉnh được chư Tăng đến cầu siêu cho thân nhân trong tang lễ?

Thứ sáu, 25/01/2024 01:00

Hỏi: Làm sao mời được đúng chư Tăng lo tang lễ như Chánh pháp và không bị rơi vào tình huống ra giá cả chi phí tụng kinh? Mong được hướng dẫn để khi gia đình hữu sự tôi biết nơi chốn mà thỉnh mời quý thầy.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đáp: 

Việc thỉnh mời chư Tăng đến hộ niệm cầu siêu cho thân nhân trong tang lễ là cần thiết nhưng phải đích thân một hoặc nhiều vị trong gia đình đến chùa để thưa thỉnh, nhằm tỏ rõ tâm thành.

Thông thường các Phật tử sinh hoạt tu học tại chùa nào, khi hữu sự thì đến chùa đó thỉnh cầu chư Tăng hộ niệm.

Trong trường hợp không quen biết chùa nào, thân nhân vẫn có thể nhờ một Phật tử nào đó đi thỉnh cùng với mình hoặc tự mình đến một ngôi chùa bất kỳ, xin gặp thầy tri khách (hoặc thầy trụ trì) trình bày hoàn cảnh và thành ý thỉnh cầu mong được chư Tăng hộ niệm.

Hầu hết các trường hợp Phật tử đến chùa thỉnh cầu đều được chư Tăng đáp ứng hộ niệm mà gần như không có điều kiện gì cả, ngoại trừ những hướng dẫn cần thiết về lễ nghi hoặc sắm sanh lễ phẩm để cúng kính hương linh trong tang lễ mà thôi.

Sau khi lo tang lễ xong, gia đình cần sắm sửa lễ phẩm hoa hương lên chùa lạy tạ ân đức Tam bảo.

Nếu gia đình có điều kiện thì nên phát tâm cúng dường Tam bảo để hồi hướng phước báo cho thân nhân của mình. Sự hỉ cúng này là do Phật tử tự phát tâm để cảm niệm ân đức Tam bảo và để tạo phước cho người thân.

Nhà chùa và chư Tăng luôn xem việc trợ duyên hộ niệm trong tang lễ của Phật tử là Phật sự. Do vậy, khi các Phật tử hay những người tin Phật nói chung có duyên sự như cầu an, cầu siêu…thì nên đến chùa gặp chư Tăng thỉnh cầu trợ duyên, tuyệt không nên nhờ cậy những nơi khác.

Cách tụng kinh cầu siêu cho người mất tại nhà

loading...