Kiến thức

Lao động chân tay sinh ra quả báo vật chất và trí tuệ

Thứ ba, 23/10/2022 08:20

Người nào chỉ chú trọng lao động đầu óc, coi khinh lao động chân tay, coi thường người lao động tay chân, không thèm giúp ai bằng lao động tay chân thì cái phước lao động trí óc của mình cũng mất luôn không tìm lại được nữa.

Audio

Lao động chân tay là nhân mà lao động trí óc là quả. Người nào trước đây đem sức lực, tay chân của mình làm việc giúp cho người khác, tức là làm phước bằng lao động thủ công thì qua những kiếp sau, tự đầu óc họ trở nên minh mẫn họ sẽ làm việc đầu óc được.

Người nào chỉ chú trọng lao động đầu óc, coi khinh lao động chân tay, coi thường người lao động tay chân, không thèm giúp ai bằng lao động tay chân thì cái phước lao động trí óc của mình cũng mất luôn không tìm lại được nữa.

Hãy học cách tôn trọng mỗi người và thành quả lao động của họ

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nên những người đời này là kỹ sư, bác sĩ nếu mình nhìn được kiếp trước của họ thì nhiều khi họ cũng chỉ là những người nông dân nghèo, cũng đi cày đi cuốc thôi. Khi đi cày đi cuốc, họ lại thường hay làm phước, hay đi cuốc ruộng giùm cho những người khác bị bệnh. Người ta dựng nhà cũng qua phụ, dựng cây gác cột cho người ta.

Khi mình có được lao động trí óc thì quả báo nó trở lại hàng loạt luôn. Mình được trả lương cao hơn hẳn người lao động chân tay, một ngày làm của mình bằng cả mười đến năm mươi ngày lương của người ta. Đó cũng là do đời trước, mình cũng đã vất vả làm phước, lao động chân tay giúp đỡ cho người khác.

loading...