Hỏi - Đáp

Lạy Phật

Thứ hai, 13/12/2023 08:46

Con kính đảnh lễ Sư ông! Con lạy Phật không cầu ban phước hay giáng họa. Con lạy Phật vì con tôn kính Phật! Học theo hạnh của Ngài. 

Nhưng con muốn hỏi. Lạy Phật ở chùa thì là tượng bằng gỗ, bằng bê tông, sành sứ mình rờ được là tượng thật. Còn ở nhà con không có tượng chỉ có một bức ảnh Phật bằng tranh 3D vậy lạy Phật thì có cảm ứng được không ạ! 

Và có tăng trưởng công đức không ạ? 

Tri ân Sư ông!

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Trả lời:

Dù tượng bằng gì thì cũng chỉ là hình ảnh tượng trưng thôi, đó không phải là Phật thật. 

Lạy Phật thật là lạy Tánh Giác của chư Phật. Dù có hằng hà sa số Phật thì Tánh Giác vẫn đồng nhất. Tánh giác đó cũng có ở trong con nhưng do con hướng ngoại mà không thấy. 

Lạy Phật bên ngoài không bằng lạy Phật trong lòng, lạy Phật trong lòng không bằng thể hiện tánh Phật trong đời sống hằng ngày, đó mới là tăng trưởng công đức...

loading...