Kiến thức

“Mỗi gia đình đều có một quyển kinh khó tụng”

Thứ hai, 25/01/2024 03:00

Kinh điển và chân lý đều nằm trong mỗi giây phút hiện tại trong cuộc đời chúng ta. Mọi người tụ họp về đây có chung một mục tiêu, có chung một phương hướng cuộc đời.

01

Đời này chúng ta có một cơ duyên tốt đẹp là gặp được lời giáo huấn của chư Thánh Hiền, chư Phật Bồ Tát. Gặp cơ duyên này, chỉ cần chúng ta chịu thọ giáo, chịu học theo thì tất cả tư tưởng và quan điểm trong cuộc đời chúng ta đều trở nên hết sức đúng đắn.

Đây là cách căn bản để thay đổi vận mệnh của chúng ta. Có một tư tưởng tốt, một tư tưởng đúng đắn thì hành động của chúng ta, tính cách của chúng ta đều có thể thay đổi.

 Tự nhiên như thế vận mệnh cuộc đời chúng ta sẽ tốt đẹp. Khi vận mệnh cuộc đời chúng ta tốt đẹp rồi thì cũng kéo theo gia đình chúng ta sẽ thay đổi, đoàn thể sẽ thay đổi, thậm chí xã hội, dân tộc đều có thể thay đổi.

Cho nên, đời người nếu gặp được cơ hội tốt như vậy thì cũng đủ. Cuộc đời nếu biết đủ thì phiền não nhất thời đều tiêu trừ. Thực sự được pháp hỷ, thực sự sẽ thấy không vui sao được! Điều đó không phải 3 năm sau, 5 năm sau chúng ta mới đạt được. Chỉ cần sau khi nghe được mỗi lời giáo huấn, chúng ta thực sự biết làm theo thì sự nhẹ nhàng tự tại liền đến.

Trích "Làm thế nào để xây dựng một nhân sinh quan lý trí?" 

Trong một gia đình nếu như có thể xác định rõ mối quan hệ giữa vợ và chồng, thì cuốn Kinh trong mỗi gia đình sẽ tương đối dễ tụng thôi. Thường có câu nói rằng “mỗi gia đình đều có một quyển kinh khó tụng”, việc khó tụng này là vì người phụ nữ “không hiểu lý, không rõ sự”, khi làm việc thì mơ mơ hồ hồ, thế nên dễ bị rối tung bởi những việc trong nhà, khiến cho gia nghiệp không thể phát huy. Vợ chồng, đặc biệt là người vợ, nếu như hiểu rõ mối quan hệ này rồi thì nhà sẽ ra nhà thôi.

Gia đình hòa hợp ngát hương phúc lành

loading...