Sống an vui

Năng lượng tĩnh lặng nhận biết sáng ngời

Thứ năm, 09/02/2024 07:45

Bạn có muốn mình vượt thoát lên trên những tư tưởng, ý nghĩ đang đến đi trong tâm trí không? Bạn có muốn mình trở thành một con người tự do với những lao xao bất tận của tâm trí không?

Nếu có thì bạn phải đi sâu vào sự tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng này luôn hiện hữu, luôn có mặt đó nơi giây phút đang là.

Khi bạn có thể an trú được nơi giây phút đang là bạn bắt đầu có khả năng làm chậm lại những dòng duy tư, những đến đi lao xao trong tâm trí. Bạn bắt đầu nhìn rõ bản chất của từng ý nghĩ. Bạn bắt đầu nhận ra con người chân thật của chính mình.

Xưa nay con người chân thật này bị che lấp bởi chính những dòng suy tư ấy, bởi những câu chuyện, những tình huống xảy ra trong đời sống. Bởi những gì bạn gọi là quá khứ, hiện tại và tương lai.

Vẻ đẹp của cuộc sống ẩn trong khoảnh khắc tĩnh lặng và đơn giản

421876994_423294633691554_4823924230962193774_n

Bạn nhận ra được rằng bạn chính là năng lượng tĩnh lặng, nhận biết luôn đang nhận biết mọi thứ đang diễn ra nơi giây phút đang là. Năng lượng tĩnh lặng, nhận biết này có mặt đó từ khi bạn được sanh ra, lớn lên trưởng thành, cho đến khi bạn già và chết.

Năng lượng tĩnh lặng, nhận biết luôn có mặt đó khi bạn thành công, thất bại. khi bạn vui, buồn, hạnh phúc hay khổ đau năng lượng tĩnh lặng nhận biết này luôn hiện hữu đó cùng bạn.

Năng lượng tĩnh lặng nhận biết này không có hình tướng nhưng luôn có đó vô cùng chân thật và sống động. Năng lượng tĩnh lặng nhận biết này vượt thoát hết tất cả mọi ý niệm của suy tư.

Và năng lượng tĩnh lặng nhận biết này chính là con người chân thật xưa nay của bạn. Con người chân thật này không có hình tướng nhưng nó lại trùm khắp không gian và thông qua nó vô vàn hình tướng được biểu hiện, hoạt động sống động trong nó.

Năng lượng tĩnh lặng nhận biết sáng ngời, trùm khắp này là ngôi nhà đích thực của mỗi chúng ta. Trở về với sự tĩnh lặng nhận biết này là chúng ta đang trở về nhà.

Khi trở về nhà được rồi thì bạn sẽ vượt thoát được tất của những ý tưởng, suy nghĩ lao xao trong tâm trí.

Khi trở về nhà được rồi thì bạn nhận ra được con người vốn xưa nay tự do, chưa bị ràng buộc bởi một điều gì hết. Và cũng chẳng có cái gì có thể ràng buộc được con người này. Con người không có vị trí trong trời đất nhưng không có nơi nào là không có mặt trong càn khôn vũ trụ bao la này.

Khi trở về nhà được rồi thì bạn thấy được rằng ta chính là sự sống thênh thang vô sanh, bất diệt đang có mặt, đang hiện hữu từ muôn đời. Tử sinh chỉ là những ý niệm, những trò chơi của biểu hiện và ẩn tàng.

loading...