Kiến thức

Người giải thoát như bánh xe quay tròn đều, thông suốt

Thứ năm, 14/12/2020 10:57

Người giải thoát giống như một bánh xe quay tròn đều, không bị mắc kẹt, vướng bận, thanh thoát, thông suốt. Họ không còn ý niệm “tôi là như thế này, tôi là như thế nọ, tôi là đây, tôi là kia”.

Lời Phật dạy: 'Nghe" là một pháp tu thù thắng

“Pháp và luật của ta là thầy của các con, và đừng nương tựa vào bất kể điều gì khác” là di huấn vàng ngọc của Đức Thích Tôn trước khi nhập vô dư niết bàn cho hàng hậu học, nhất là trong thời mạt pháp.

“Pháp và luật của ta là thầy của các con, và đừng nương tựa vào bất kể điều gì khác” là di huấn vàng ngọc của Đức Thích Tôn trước khi nhập vô dư niết bàn cho hàng hậu học, nhất là trong thời mạt pháp.

Người tu nhẫn nhục mà thấy ta đang nhẫn nhục là mắc kẹt rồi. Càng nhẫn nhục chừng nào thì cái ta càng lớn chừng đó. Nhẫn nhục mà không thấy ta nhẫn nhục thì mới thông suốt. Người tu hạnh khiêm cung mà thấy mình khiêm cung là mà mắc kẹt rồi. Càng khiêm cung chừng nào, thì cái ta càng lớn chừng đó. Tu riết như vậy lâu ngày thành bệnh, hết thuốc chữa vì kẹt lâu ngày, bánh xe không quay tròn đều được, thậm chí không thể chuyển động được vì các bộ phận bị ô-xy hóa, bị rỉ sét do chấp pháp, chấp tướng lâu ngày, thành thử bệnh nặng.

Trong kinh Kim Cang, Phật nói "Như Lai không đến cũng không đi mà đến cùng khắp". Tức là người giải thoát tự tại với tất cả các pháp vì không phân biệt chấp trước. Ở đời sống tùy duyên. Duyên ở Mỹ là ở Mỹ, duyên ở Việt Nam là ở Việt Nam, duyên ở chùa là ở chùa, duyên ở nhà là ở nhà...tức là tự tại với tất cả với các pháp vì rõ biết tất cả pháp đều huyễn hoặc, không thật có, chẳng điên đảo nên không phiền não, tức là đến cùng khắp, chỗ nào có mặt cũng tự tại, không phiền não. Tương tự như vậy, Bồ Tát Duy Ma Cật nói với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: Ở nơi gốc không trụ mà lập tất cả pháp”.

Đức Phật dạy Trung Bộ Kinh “Trong sự giải thoát, trí khởi lên ‘ta’ đã được giải thoát”.

Đức Phật dạy Trung Bộ Kinh “Trong sự giải thoát, trí khởi lên ‘ta’ đã được giải thoát”.

Thế nào là Tuệ giải thoát?

Tâm Tịnh xin chân thành chia sẻ với quý hiền hữu quyển tập những lời dạy của Đức Phật về tuệ giải thoát: Tuệ quán vô thường vô ngã của tất cả pháp (thuần quán), và nếu ‘người bệnh’ thường dùng liều thuốc này, thì sẽ an ổn mọi khổ ách. Đức Phật dạy cho tân tỷ kheo Susìma (Tương Ưng Bộ): “Trước hết, trí về pháp trú, rồi trí niết bàn”. Trí về pháp trú là nhân: tức là thường quán hết thảy pháp đều như huyễn hoặc, không thật có: không có cái ta, cái của ta, tự ngã của ta trong tất cả hiện tượng và sự vật (do duyên sanh), nên Quả là trí niết bàn. Đức Phật dạy Trung Bộ Kinh “Trong sự giải thoát, trí khởi lên ‘ta’ đã được giải thoát”.

Quý vị đọc và có thể tải tuyển tập những lời dạy của Đức Phật về tuệ giải thoát tại đây. 

loading...