Sống an vui

Nguyện làm sen trắng bên trời tỏa hương..

Thứ hai, 18/10/2022 02:52

Dặn em quên những thăng, trầm / Đừng ôm dĩ vãng - âm thầm viễn mơ../ Về đây thôi sống hững hờ/ Xưa, sau là mộng. Bây giờ trạm nhiên.

12

 Dặn em thôi những vội vàng

Ngước nhìn mấy cụm mây ngàn phố thu

Bôn ba chi cõi sương mù

Trăm năm ngó lại cũng như.. khóc chào!

 

Dặn em ngày tháng hư hao

Hãy thôi mở mắt chiêm bao, dật dờ

Dù đời đó một cơn mơ

Cũng xin dệt nốt bài thơ thiện lành.

 

Dặn em học để mà hành

Phải đâu mỗi chút hơn tranh với người,

Ai chen đua, ấy chuyện đời!

Nguyện làm sen trắng bên trời tỏa hương..

 

Dặn em sống Hiểu và Thương

Vì Tâm, cảnh ấy vô thường cả hai

Nhân gian tô vẽ hình hài

Em ngồi soi lại một đài gương tâm.

 

Dặn em quên những thăng, trầm

Đừng ôm dĩ vãng - âm thầm viễn mơ..

Về đây thôi sống hững hờ

Xưa, sau là mộng. Bây giờ trạm nhiên.

 

Dặn em, lắng giọt ưu phiền

Nhìn thu trải nắng trên miền cỏ hoa.

Chi rồi cũng sẽ phôi pha

Trăm năm đó, chẳng qua là một hơi!

Dặn em quên lối ngược xuôi

Ngồi yên, thở nhẹ, Biết trời chớm Thu..

Bình yên nội tại mới là phúc chân

loading...