Kiến thức

Niệm Phật có thể thay đổi nhân quả đời này không?

Thứ ba, 03/02/2024 03:27

Nếu bạn chân thật niệm Phật dụng công phu rất đắc lực đoạn được phiền não, tập khí thì câu trả lời là có thể thay đổi được.

Audio
Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Ngược lại bạn một mặt niệm Phật một mặt khởi tâm vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì sẽ bị "thối chuyển" sẽ không thay đổi được gì mà còn sẽ bị đọa vào ba đường ác, không thể thoát khỏi ra lục đạo luân hồi. 

Người niệm Phật nhận được phước báo, vượt xa những phước báo của Người không niệm Phật, hơn hẳn gấp vạn ức lần những phước báo chỉ do tu phước mà được, không thể dùng con số mà có thể so sánh được. Niệm Phật không vì thay đổi nhân quả đời này làm mục đích. Bởi vì cuộc đời này tất cả đều là "hư vọng" không thật, duy nhất chỉ có "niệm Phật" là có thể đạt đến cảnh giới báo độ chân thật. Cho nên ta không vì thay đổi nhân quả đời này làm mục đích.

Niệm Phật tự nhiên có thể thay đổi nhân quả đời này. Tại sao? Vì tiêu nghiệp tăng phước, danh hiệu A Di Đà Phật tự nhiên đầy đủ công Đức như vậy. Niệm Phật rốt cuộc sẽ thay đổi nhân quả đời này. Tại sao vậy? danh hiệu "chân thật", nhân quả đời này, phước báo đời này là "hư giả", một điều chân thật có thể phá vạn điều hư giả, cũng giống như trong mơ mà tỉnh lại vậy. A Di Đà Phật.

loading...