Hỏi - Đáp

Phải có tâm thanh tịnh và đức hạnh tốt đẹp khi trợ niệm?

Thứ năm, 08/02/2024 10:00

Hỏi: Nếu giúp chúng sanh trợ niệm, có phải nhất định phải có tâm thanh tịnh và đức hạnh tốt đẹp hay không? Nếu chưa tu được tâm thanh tịnh, việc trợ giúp cho chúng sanh có phải là rất ít không? Vẫn nên tham gia trợ niệm không ạ?

00

Đáp:

Vấn đề này bạn đã trả lời rồi, bạn nói không sai, công phu chưa đạt, tâm không thanh tịnh thì công phu niệm Phật, công đức rất nhỏ.

Rất nhỏ cũng giúp được. Bạn giúp thì tốt hơn là không giúp, dần dần trong quá trình giúp đỡ thì bạn dần dần bồi dưỡng chính mình, nâng cao bản thân, vậy thì đúng rồi.

Trợ niệm là gì? Tại sao phải trợ niệm? Những ai cần phải trợ niệm?

loading...