Kiến thức

Phát tâm từ bi sẽ chuyển hóa đại nạn

Thứ sáu, 05/09/2023 09:00

Một cá nhân tuy nhỏ, nhưng nếu tất cả chúng ta cùng đồng lòng khởi tâm từ bi, yêu thương và nhất là chân thành sám hối, chân thật niệm Phật, chuyển hóa ác tâm thành thiện niệm, nhất định sẽ được mười phương Như Lai, oai đức Tam Bảo hộ trì hóa, giải mọi tai ương cho thế gian này.

Trong kinh Pháp Cú có một câu chuyện như sau:

Ở một khu rừng bị cháy rất lớn, có một con chim Anh Vũ thấy rừng cháy như vậy, nó thương muôn con vật ở trong rừng sẽ chết hết. Nó thương lắm! Lúc đó, nó mới bay ra ngoài sông, mổ mỏ xuống dòng sông rồi ngậm lấy giọt nước ấy bay về rừng để dập lửa. Nó cứ bay ra sông mổ nước, bay về rừng phun nước ra để dập lửa. Chúng ta thấy rừng cháy mà một con chim như vậy thì có dập được lửa không? Không thể nào dập được. Nhưng nó cứ làm, cứ bay ra lấy nước, rồi về phun ra.

Hãy nuôi dưỡng tâm từ bi của chính mình

00

Một giọt nước ấy không đáng là bao nhưng việc làm của con chim Anh Vũ lúc ấy đã động lòng đến ông Trời Đế Thích ở trên, ông ấy liền hiện ra bảo:

- Này chim Anh Vũ, một giọt nước của ngươi như thế thì làm sao dập được rừng lửa cháy này? Sao ngươi làm việc giống như công dã tràng vậy?

Con chim Anh Vũ liền trả lời:

- Tôi biết rằng một giọt nước của tôi không dập được lửa này, nhưng việc cứu lửa, dập lửa này, ai cũng phải làm. Nên tuy sức tôi như thế, tôi cũng kiên quyết làm. Dù không dập được lửa, tôi cũng làm. Nghe câu trả lời của chim Anh Vũ, ông Trời Đế Thích cảm động, làm ra một trận mưa để dập lửa cho tắt. Con chim Anh Vũ ấy chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca.

Lời bàn:

Đức Phật không hóa phép cho chúng ta thoát khổ, nhưng Ngài chỉ cho chúng ta phương cách thoát khổ. Pháp của Ngài thuyết trong 45 năm cũng không ngoài 1 vị, đó là vị thuốc 'cứu khổ chúng sinh". 

Một cá nhân tuy nhỏ, nhưng nếu tất cả chúng ta cùng đồng lòng khởi tâm từ bi, yêu thương và nhất là chân thành sám hối, chân thật niệm Phật, chuyển hóa ác tâm thành thiện niệm, nhất định sẽ được 10 phương Như Lai, oai đức Tam Bảo hộ trì hóa, giải mọi tai ương cho thế gian này.

loading...