Kiến thức

Quyền vãng sanh Tây Phương Cực Lạc do chính mình nắm giữ, chẳng do người khác thao túng

Thứ hai, 21/10/2022 01:35

Tôi đã gặp rất nhiều người đến hỏi tôi, họ nói: “Thưa pháp sư! Tôi có thể vãng sanh Tịnh Độ hay không?” Tôi liền bảo người ấy: “Không thể! Chắc chắn là quý vị không thể!” Người ấy hỏi vì sao?

Audio

Phải thật sự phát tâm, quyết định vãng sanh!

Có thể sanh về thế giới Tây Phương hay không, tùy thuộc cái tâm của quý vị có kiên cố hay không!

Quý vị nói “tôi đã phát tâm, tôi rất mong vãng sanh”, nhưng có thể vãng sanh hay không, vẫn chưa nắm chắc. Tôi đã gặp rất nhiều người đến hỏi tôi, họ nói: “Thưa pháp sư! Tôi có thể vãng sanh Tịnh Độ hay không?” Tôi liền bảo người ấy: “Không thể! Chắc chắn là quý vị không thể!” Người ấy hỏi vì sao? Quý vị chẳng có tín tâm, vẫn còn hoài nghi, đánh dấu hỏi, làm sao có thể vãng sanh cho được? Nếu quý vị đến hỏi tôi: “ Tôi quyết định phải vãng sanh, tôi chẳng vãng sanh sẽ không được, nhất định phải vãng sanh” đến hỏi tôi như thế, tôi nói quý vị nhất định sẽ vãng sanh, vì sao?

Có người cả đời niệm Phật, vì sao khi lâm chung không thể vãng sanh?

311012645_118355034376233_1653327241810557523_n

Tâm quý vị rất kiên quyết, lẽ đâu chẳng vãng sanh?

Vì thế, chớ nên hoài nghi chuyện này, hễ hoài nghi thì chính mình bị thiệt thòi to lớn,. Quyền vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới do chính mình nắm giữ, chẳng do người khác thao túng.

Hiểu giáo nghĩa hay không là chuyện thứ yếu, vấn đề là quý vị có tín tâm kiên định hay không? Then chốt ở chỗ này! Ngẫu Ích đại sư nói rất hay, có thể vãng sanh hay không là do có tín nguyện hay không quyết định! Sanh về thế giới Tây Phương, phẩm vị vãng sanh cao hay thấp được quyết định bởi công phu sâu hay cạn.

loading...