Kiến thức

Sự tu hành bước căn bản là quán sát tự thân

Thứ bảy, 10/09/2023 04:00

Một trong những phần then chốt để trở thành một hành giả chân chính là học cách tự quán sát bản thân.

00

Quán sát tính cách của bạn

Quán sát thói quen của bạn

Quán sát cảm xúc của bạn

Quán sát cách bạn tư duy

Quán sát không phán xét

Quán sát không mong cầu

Quán sát bằng sự chân thành,

từ chính trái tim của bạn để chuyển hóa

và thay đổi mà không mong cầu, không phán xét.

Quán sát là một cách chuyển hóa

Quán sát là một cách bước trên con đường tâm linh chân thực

Quán sát là một cách giúp bản thân tiến bộ

Quán sát là một cách đưa ta đến con đường của sự chuyển đổi

Người ta hỏi làm thế nào để quán sát? 

Quán sát nghĩa là, khi bạn ngồi trên giường vào buổi sáng, hãy nghĩ về những thói quen mà bạn có, cái nào chưa tốt, cái nào tốt. Bất kỳ khi nào bạn nhìn thấy cái tốt, bạn muốn thúc đẩy để phát triển chúng, giúp chúng tăng trưởng.

Bất kỳ khi nào bạn thấy cái chưa tốt, bạn muốn giảm thiểu chúng một cách kiên nhẫn mà không có bất kỳ sự phán xét nào.

Trong khi đi, đứng, ngồi, nằm

Tâm luôn có mặt với thân, tức Thiền

Dẫu còn sống giữa trần duyên

Tham, Sân.. chẳng khởi ấy miền Lạc bang

Dù không thắp một nén nhang

Vẹn toàn giới hạnh.. cúng dàng Thích Ca..

- Tu từ trong ruột tu ra

Chớ tu vì.. mắt người ta ngó mình!! 

loading...