Sống an vui

Ta nuôi dưỡng điều gì trong lòng sẽ chiêu cảm điều ấy đến với ta

Thứ năm, 08/02/2024 07:30

Những gì bạn đang nuôi dưỡng trong lòng sẽ phát khởi thành ý nghĩ, lời nói và hành động. Những gì bạn nuôi dưỡng sẽ trở thành nghiệp của bạn.

425612487_721226400146131_1321889057049111048_n

Người đến với bạn như thế nào vì bên trong bạn đang có điều tương ưng như thế ấy. Vì vậy bạn muốn loại người nào đến với bạn thì bạn chỉ cần nuôi lớn năng lượng tương ưng đấy bên trong bạn mà không cần đi tìm con người như bạn muốn bên ngoài.

-Vũ trụ sẽ biết cách sắp xếp để đem đến bạn những gì tương ưng nhất.

-Nếu bạn nuôi dưỡng lòng gian dối thì người có lòng dối gian sẽ đến với bạn.

-Nếu bạn phô trương vật chất thì những người thích vật chất sẽ đến với bạn

-Nếu bạn cao ngạo thì những người tự cao tự đại sẽ đến đọ sức với bạn

-Nếu bạn nuôi dưỡng Đức hạnh thì những con người Đức hạnh sẽ tìm đến với bạn.

-Nếu bạn nuôi dưỡng ơn nghĩa trong lòng bạn thì những người nghĩa tình sẽ đến với bạn

-Khi bạn nuôi dưỡng sự chân thành thì người chân thành không rời xa bạn

-Nếu bạn nuôi dưỡng từ tâm thì người có tâm từ sẽ đến với bạn...

Những gì bạn đang nuôi dưỡng trong lòng sẽ phát khởi thành ý nghĩ, lời nói và hành động. Những gì bạn nuôi dưỡng sẽ trở thành nghiệp của bạn.

Điều bạn đang nuôi dưỡng trong lòng là thiện thì bạn sẽ có số vốn thiện nghiệp đồng hành cùng bạn. Điều bạn đang nuôi dưỡng trong lòng là ác thì bạn cũng có số vốn là ác nghiệp đồng hành cùng bạn.

Và nghiệp chính là tài sản ta sẽ mang đi khi rời bỏ thân xác này, tất cả những gì còn lại như danh vọng, nhà cửa, đất đai ruộng vườn điều không thể mang theo được.

Do vậy để đời này và những đời sống kế tiếp trong tương lai ta có thể chiêu cảm những những con người thiện lương tốt đẹp, những điều tốt đẹp đến với chúng ta thì chúng ta không ngừng nuôi dưỡng những điều thiện lương, tốt đẹp trong lòng mỗi ngày.

Và đây cũng chính là nghệ thuật sống bình an, hạnh phúc theo luật nhân duyên quả của nhà Phật.

loading...