Kiến thức

Thế gian không có bất cứ việc gì do may mắn mà có được

Thứ bảy, 08/12/2023 04:00

Giàu có thông minh trí tuệ khoẻ mạnh sống lâu đều là quả báo, mà đã là quả thì ắt phải có nhân, nếu ta không chịu đi tu nhân thì làm sao có được quả báo chứ?

Phật trong Kinh nói với chúng ta :

"Thế gian không có bất cứ việc gì do may mắn mà có được".

Cái nhân của giàu có chính là trong đời quá khứ đã tu bố thí tài, cái nhân của thông minh trí tuệ chính là trong đời quá khứ đã tu bố thí pháp, cái nhân của khoẻ mạnh sống lâu chính là trong đời quá khứ đã tu bố thí vô úy.

Phật lại nói rằng, nếu chúng ta đã gieo trồng nhân tốt ngày nay gặt được quả tốt, nhưng nếu chúng ta không lìa khỏi tham dục thì khi hưởng những quả tốt này chúng ta nhất định sẽ không thể tự tại. Trong xã hội ngày nay chúng ta thấy có không ít người có tài sản ức vạn tỉ, thế nhưng cuộc sống của họ lại không thể tự tại được. Vì sao họ không tự tại? 

Hãy gieo nhân lành vào ruộng phước cho tương lai

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Cũng có nguyên nhân đó là vì họ không hề lìa khỏi tham dục, cho nên tuy họ sống trong giàu sang nhưng cuộc sống của họ không được tự tại, tiền tài của họ thường hay bị người khác chú ý muốn đoạt lấy của họ. Thậm chí có những đạo tràng khi còn đơn sơ thì vô sự, nhưng sau khi xây dựng lại to hơn lớn hơn, tài lực theo đó ngày càng hùng hậu thì tại gia hay xuất gia trong đạo tràng đó đều đổi tâm, đem đạo nghiệp quên hết sạch trơn, ngay trong mắt chỉ có danh lợi, họ ở trong đạo tràng đó ngày ngày tranh danh đoạt lợi, họ tu hành chẳng những không lìa khỏi tham dục mà trái lại trong tâm họ tham dục ngày càng tăng thêm lớn. Tham dục thêm lớn? Phật nói cho chúng ta biết quả báo nhất định là trong đường ngạ quỷ, đây là quả báo trong tương lai.

Vậy còn hiện tại thì sao?  Oan gia trái chủ của bạn đều xem bạn là mục tiêu, đều xem bạn là vật săn mà ngày ngày chờ đợi để xuống tay với bạn. Nếu họ chỉ gây ra tổn hại cho bạn về vật chất bên ngoài, điều này bạn có thể nhìn thấy được nên có thể phòng bị được. Nhưng nếu họ đến đầu thai vào trong nhà bạn làm con cháu của bạn, những thứ này người thế gian hay gọi là phá gia chi tử. Đối với những phá gia chi tử này bạn không có cách nào phòng bị được, chúng sẽ đem tiền của mà bạn khó nhọc tích góp được đó phá sạch sẽ. Nếu hiện tại tuy những oan gia trái chủ này ở ngay bên cạnh bạn mà gia tài sự nghiệp của bạn vẫn giữ được thì đó là do vận của bạn vẫn còn vượng, phước của bạn vẫn còn đầy. Nhưng đến khi vận của bạn suy rồi thì những oan gia này liền sẽ bắt đầu xuống tay với bạn.

Vậy thì làm sao mới có thể bảo toàn? Chúng ta thấy cái mà người thế gian ngày ngày tranh đoạt là gì? Cái họ tranh chính là danh, cái họ đoạt chính là lợi. Nếu như có thể đem danh lợi thẩy đều xả hết, với người không tranh, với đời không cầu, được vậy thì mới có thể bảo toàn được.

loading...