Sống an vui

Trong tâm mình đủ đầy thì bên ngoài sẽ đủ đầy

Thứ năm, 05/03/2024 08:00

Nghệ thuật sống hạnh phúc chính là nghệ thuật tri túc. Tri túc là biết đủ. Người biết đủ là người hạnh phúc, là người giàu có. Thành ra trong kinh Di Giáo đức Phật nói “Người biết đủ thì nghèo mà giàu. Còn người không biết đủ thì giàu mà vẫn nghèo“.

f6a4eb4549c5869bdfd4

Câu này rất là sâu sắc “Người biết đủ thì nghèo mà giàu. Còn người không biết đủ thì giàu mà vẫn nghèo“.

Theo câu này ta hiểu rằng người giàu là người Không thấy thiếu nữa. Mà người không thấy mình thiếu, thấy có sự đủ đầy trong tâm thức là giàu rồi. Còn người giàu mà thấy mình lúc nào cũng thiếu, có 10 cái nhà rồi mà vẫn thấy thiếu thì dù có 10 cái nhà đó vẫn là nghèo.‬‪

Trong hành trình tìm về sự giàu có đích thật ta đừng đợi cái kết quả đến rồi ta mới hạnh phúc. Mà từng bước chân ta đi đến kết quả đó là ta luôn thấy hạnh phúc. Còn nếu như ta đợi có sự thành tựu nào đó ta mới hạnh phúc thì có phải là trong suốt đoạn đường đi đó ta đã đánh mất bao nhiêu là hạnh phúc không.‬‪

Tiếng Anh có một câu nói rất là hay "The happines is the way - Hạnh phúc chính là con đường”. Từng bước ta đi trên đó ta đã hạnh phúc rổi, ta biết đủ và tận hưởng từng chặng đường.

‬‪Còn khi ta chờ đợi một thành quả nào đó rồi mình mới hạnh phúc thì ta mất đi rất nhiều cơ hội để có thể hạnh phúc lắm.

‬‪Còn nếu như mà ta có thể ứng dụng, hiểu sâu hơn nữa với bốn chữ trọn vẹn nhận biết thì trong giây phút nào ta cũng hạnh phúc. Bởi vì sao? Bởi vì điều kiện hạnh phúc mà ta đang có trong gìây phút bây giờ và ở đây rất là nhiều. ‬

Biết đủ sẽ thấy an vui, không tham ngũ dục cả đời bình yên

loading...