Kiến thức

Tu như thế nào để xoay chuyển hoàn cảnh, vận mệnh của chính mình?

Thứ bảy, 24/01/2024 01:45

Ngày nay xã hội ngày càng động loạn, tai nạn liên tiếp xảy ra làm cho lòng người hoang mang cùng cực. Thế nhưng họ lại chẳng biết phải làm cách nào mới có thể xoay chuyển được hoàn cảnh xấu này thành tốt đẹp?

Có người thì chạy đến đình miếu cầu thần linh phù hộ cho tai qua nạn khỏi, cũng có người đến chùa cầu xin Phật, Bồ Tát gia hộ che chở, cũng có người tìm đến các thầy phong thuỷ, thầy tướng số với hy vọng có thể cải tạo hoàn cảnh. Đây là gì?

Là họ muốn làm một cuộc chuyển biến đối với hoàn cảnh sinh sống của mình, đối với vận mệnh của mình.

Phật suốt 49 năm dạy học của mình, Phật chưa từng dạy chúng ta làm những điều này. Chúng ta là đệ tử của Phật thì quyết không làm những điều này! 

Tâm thay đổi vận mệnh sẽ đổi thay

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trong Kinh, Phật nói rất rõ ràng: "Phước cầu không được, tu thì được". Chúng ta muốn thay đổi hoàn cảnh, thay đổi vận mệnh, chuyển hung tai thành bình an, luôn khoẻ mạnh sống lâu, thì cần phải tu thì mới được, không thể tìm cầu van xin từ bên ngoài. Vậy tu như thế nào đây?

Chúng ta phải biết rằng "Cảnh tùy tâm chuyển", do đó muốn chuyển cảnh giới thì cần tu từ trong tâm, cũng tức là cần phải chuyển tâm.

Chuyển cái tâm phàm phu ích kỷ chỉ biết đến lợi ích và bản thân mình; cái tâm tham lam trước mọi hoàn cảnh; cái tâm sân hận tật đố khi gặp chuyện trái ý; cái tâm si mê không phân biệt được đúng sai, cái tâm cống cao ngã mạn luôn tự cao tự đại cho mình là trên hết người khác đều không bằng mình - thẩy thành cái tâm của bậc trượng phu, tâm của Thánh Nhân, tức là thanh tịnh, bình đẳng và từ bi.

loading...