Hỏi - Đáp

Tượng Phật thờ tại nhà không khai quang, có linh cảm không?

Thứ sáu, 14/12/2023 08:05

Hỏi: Tượng Phật thờ trong tự viện có khai quang, nhưng tượng Phật được thờ phụng tại gia, đại đa số chẳng khai quang, mà là thỉnh từ tiệm bán đồ thờ Phật giáo về, tùy ý đặt lên bàn thờ để thờ phụng, có linh cảm hay không?

03

Đáp: 

Luận theo lý, nhãn quang của Phật há đợi kẻ nào khai? Đó bất quá là một thứ nghi thức nhằm biểu thị Phật bắt đầu ngự đến mà thôi.

Tượng thờ trong nhà tuy không qua thủ tục này, cứ an vị, thắp hương, tức là Phật đã giáng lâm, thật sự linh cảm hay không là do tấm lòng, lòng thành ắt Phật sẽ ứng.

Nhà ở chung cư thì có được thờ Phật không?

loading...