Hỏi - Đáp

Vàng mã nói không rồi lại đốt, tại sao?

Thứ năm, 22/01/2024 11:19

Hỏi: Tôi thường nghe pháp tại một ngôi chùa. Trong các buổi giảng thầy thường khuyên Phật tử không nên đốt vàng mã. Thế nhưng, khi Phật tử mang vàng mã đến chùa cúng các vong linh thì thầy vẫn cho đốt, vậy là sao?

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đáp:  

Thầy giảng pháp thường khuyên Phật tử không nên cúng đốt vàng mã là đúng với Chánh pháp. Trong kinh điển, Đức Phật dạy nên dùng vật thực (cơm nước, hương đèn, hoa quả) làm lễ phẩm để cúng thí cho các loài quỷ thần. Lễ phẩm cần phải “tương ưng xứ” thì các loài vong linh quỷ thần mới có thể thọ dụng.

Các Phật tử khi đến chùa cúng vong linh mang theo vàng mã phần lớn là những vị ít đi chùa, không được nghe pháp, chỉ thể hiện tín ngưỡng theo tập tục dân gian. Trong trường hợp này, thầy vẫn cho đốt là phương tiện từ bi giáo hóa. Nhân đó thầy giải thích tường tận và căn dặn họ lần sau nên sắm sửa các lễ phẩm thích hợp cho vong linh để âm dương đều được lợi ích.

Nếu thầy nghiêm cấm hay quở trách nặng nề người chưa hiểu đạo sẽ gây phản cảm, khiến họ không mở lòng chấp nhận sự giáo hóa. Cho nên, nói không rồi lại cho đốt vàng mã không phải là nói hai lời, nói một đằng làm một nẻo mà chính là phương tiện thiện xảo để độ người sơ cơ.

Đốt vàng mã không phải là một nghi lễ Phật giáo

Theo Giác Ngộ. 

loading...