Góc nhìn Phật tử

Cách niệm Phật hồi hướng cho người mới mất

Thứ ba, 26/10/2022 02:36

Nếu bạn do điều kiện không thể ăn chay để tụng kinh cho người mới mất thì bạn nên niệm Phật. Thực ra niệm Phật là diệu pháp, có thể khiến cho người mới mất được ra khỏi sanh tử luân hồi.

Niệm Phật là pháp này dễ quá nên hiếm người có thể tin nhận được. Bởi vậy nên chư Tổ thường than: “Chúng sanh cang cường khó độ” là như thế!   

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Do đó: Nếu bạn do điều kiện không thể ăn chay để tụng kinh cho người mới mất thì bạn nên niệm Phật. Theo Mật giáo thì trong vòng 49 ngày, vong linh thường ở trong cảnh giới Thân trung ấm. Người thân lúc này niệm Phật cho họ tốt hơn nhiều so với tụng kinh. Ở Việt Nam ta đa phần mọi người không biết, cứ tưởng tụng kinh là tốt mà chẳng biết rằng:

Vong linh trong vòng 49 ngày này nếu thấy con cháu vì mình mà niệm Phật, họ sẽ về nương theo đó mà tu tập. Chỉ cần họ phát tâm niệm Phật 1 câu thôi, sẽ thấy đức A Di Đà cùng Thánh chúng hiện ra trước mặt. Khi ấy vong linh phát một niệm xin quy y là vãng sanh về Cực lạc, vĩnh viễn ra khỏi sanh tử luân hồi. Đây là giáo lý của Mật giáo, không phải Tuệ Tâm tôi bịa ra đâu nhé. Như thế, bạn có thể niệm Phật hồi hướng cho người mới mất như sau:

1. Bạn tùy theo sức của mình mà chia thời khóa. Nếu có thời gian thì ngày 2 thời, buổi sáng và buổi tối, mỗi thời niệm Phật 1h . Nên niệm Phật vào một thời gian cố định. Ví như 6h sáng bắt đầu chẳng hạn, thì ngày nào cũng bắt đầu từ 6h sáng; Bạn ngồi trước bàn thờ, nếu nhà chẳng có bàn thờ thì chọn một phòng sạch sẽ, gọn gàng và thanh tịnh. Nếu có hương thì thắp 1 nén, nếu chẳng có thì thôi.

2. Thắp hương xong, bạn âm thầm triệu thỉnh bằng cách khấn thế này: “Nam mô A Di Đà Phật! Hôm nay ngày tháng năm…con vì vong linh tên là…mà phát nguyện niệm hồng danh Nam mô A Di Đà Phật. Con cầu nguyện đức Phật A Di Đà từ bi phóng quang gia hộ cho vong linh…được khai tâm, được về nơi đây, cùng với con niệm hồng danh của Ngài. Nguyện đức Phật từ bi gia bị cho vong linh…nghe được danh hiệu của Ngài và phát tâm niệm danh hiệu của Ngài. Nam mô A Di Đà Phật”. Khấn như thế xong thì bạn tụng nghi thức này: Nghi thức niệm Phật.

3. Tụng xong nghi thức ấy, bạn ngồi niệm Phật thêm khoảng 1h. Niệm Phật xong thì hồi hướng như thế này: “Nam mô A Di Đà Phật! Con nguyện hồi hướng công đức niệm Phật này cho hương linh tên là…và Pháp giới chúng sanh. Con cầu nguyện đức từ Phụ phóng quang gia hộ cho tất cả cùng lìa khổ được vui, đồng vãng sanh Tây phương Tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật”

Cách này dành cho người không có điều kiện để ăn chay. Tuy thế, nếu không ăn chay được thì cũng phải kiêng Ngũ vị tân, giữ các giới sát đạo dâm vọng…

Thường thì trong vòng 49 ngày vong linh phát tâm niệm Phật theo bạn thì sẽ được vãng sanh; nếu chẳng chịu niệm Phật thì cũng nhờ phước đức vô lậu nơi danh hiệu Phật, sẽ được vãng sanh về các cõi lành.

loading...