Đức Phật

Ý nghĩa ngày Đức Phật nhập Niết bàn

Ý nghĩa ngày Đức Phật nhập Niết bàn

Đức Phật 24/03/2024, 09:04

Ngày Rằm tháng Hai vào năm 544 TCN, Đúc Phật Thích Ca đã nhập Niết Bàn. Ngay lúc ấy, mặt đất rung động mạnh. Trời, người, muôn vật đều khủng khiếp kinh hoàng. Chư Thiên Trời Đao Lợi ở giữa hư không rải hoa như tuyết rơi để cúng dường Đức Như Lai.

Cả đêm, rừng Sālā không ngủ

Cả đêm, rừng Sālā không ngủ

Đức Phật 22/03/2024, 13:25

Thế là đến chiều tối, đức Phật và chúng tỳ-khưu mới tới được nơi dự định. Trăng vừa lên, sương mù bàng bạc, không gian như trải một màn lụa mỏng. Đất trời thanh sạch như không nhiễm một chút bụi trần, có lẽ là do có sự hiện thân của một nhân cách siêu việt chăng?

Thiền sư Khương Tăng Hội – Người khai sáng Thiền tông Việt Nam

Thiền sư Khương Tăng Hội – Người khai sáng Thiền tông Việt Nam

Đức Phật 20/03/2024, 09:03

Người khai sáng Thiền tông Việt Nam là Thiền sư Khương Tăng Hội – sơ Tổ của dòng phái Thiền Việt Nam, người đã có công góp phần xây dựng cơ sở nền móng hoạt động để Trung tâm Phật giáo thứ II ở vùng Đông Bắc Bộ phát triển từ thế kỷ thứ II đến thế kỷ thứ XI.

Tám tướng thị hiện của Đức Thế Tôn

Tám tướng thị hiện của Đức Thế Tôn

Đức Phật 19/03/2024, 20:39

Sử tích tám tướng thị hiện trong một đời của Đức Phật được kể như sau:

Sự từ bỏ vĩ đại

Sự từ bỏ vĩ đại

Đức Phật 17/03/2024, 14:35

Ngược dòng lịch sử trở về nơi xứ Ấn, cách đây hơn 2600 năm, có một sự kiện lịch sử trọng đại, đó là kỷ niệm ngày xuất gia của thái tử Tất Đạt Đa, phải chăng hành trình ra đi của Ngài là một sự từ bỏ vĩ đại?

Nhìn lại tiến trình tu chứng bền bỉ, hướng thượng trong đêm Phật thành đạo

Nhìn lại tiến trình tu chứng bền bỉ, hướng thượng trong đêm Phật thành đạo

Đức Phật 15/03/2024, 08:50

Sau 49 ngày đêm chuyên sâu vào thiền quán, tu tập tâm ly dục, ly ác pháp, Đức Phật Thích Ca đã chiến thắng nội chướng lẫn ngoại ma, nào tham luyến, dục vọng, phiền não, sân hận, đói khát, cô đơn... luôn hiện đến quấy nhiễu.

Thế Tôn thị hiện ba sự giáo hóa

Thế Tôn thị hiện ba sự giáo hóa

Đức Phật 01/03/2024, 10:15

Gần nửa thế kỷ du phương hoằng hóa, thuyết pháp độ sinh của Đức Phật chính là thị hiện ba sự giáo hóa. Bằng cách sử dụng các phương tiện vô ngại của bậc Giác ngộ, Thế Tôn hầu hết là thuyết giảng giúp người khai tâm mở trí, phát nguyện tu hành gọi là ‘thị hiện giáo giới’.

Công hạnh của tín nữ Visākhā

Công hạnh của tín nữ Visākhā

Đức Phật 23/02/2024, 15:10

Thuở Đức Thế Tôn còn tại thế đã có những vị đại đệ tử xuất gia xuất sắc là những bậc thánh Tăng đã chứng đắc quả A-la-hán với những công hạnh nổi bật như 10 vị đại đệ tử của Phật.

Ý nghĩa quá trình tìm đạo và tu chứng của Đức Phật

Ý nghĩa quá trình tìm đạo và tu chứng của Đức Phật

Đức Phật 15/02/2024, 20:57

Khi tán thán Đức Phật, hàng đệ tử thường ca ngợi Ngài là bậc tự mình giác ngộ, không thầy chỉ dạy. Tuy nhiên, lời tán thán ấy chắc hẳn cũng khiến không ít người băn khoăn về quá trình xuất gia tìm đạo, sự tự tu và tự chứng của Ngài…

Tấm gương tu hành của Đức Phật

Tấm gương tu hành của Đức Phật

Đức Phật 28/01/2024, 19:51

Sự thành tựu giải thoát của Đạo sĩ Gotama, Bậc Giác ngộ ra đời, là một sự kiện hy hữu.

Bình bát trôi ngược dòng của Thế Tôn

Bình bát trôi ngược dòng của Thế Tôn

Đức Phật 28/01/2024, 16:57

Ngày xưa, nơi nhân địa tu hành của Bậc Giác Ngộ, nhắc lại về câu chuyện bình bát trôi ngược dòng:

Gương hiếu hạnh của Hòa thượng Cua, một nhân vật có thật trong lịch sử Phật giáo Việt Nam

Gương hiếu hạnh của Hòa thượng Cua, một nhân vật có thật trong lịch sử Phật giáo Việt Nam

Đức Phật 22/01/2024, 19:20

Ngài trong lòng mọi người, đẹp đẽ chói ngời muôn thuở, không phải là hình ảnh của vị Thiền sư, càng không phải của một tu sĩ được vua ban chức Ngự Tiền Chi Quân và áo gấm. Đó là hình ảnh của một bậc chân tu tốt đời sáng đạo, lo tròn chữ hiếu với mẹ già một cách vượt thường đầy trí tuệ.

Đức Phật trong tôi

Đức Phật trong tôi

Đức Phật 18/01/2024, 10:30

Là một con người cả đời nghiên cứu và giảng dạy văn hóa phương Đông tôi suy nghĩ và tâm đắc nhiều về ba nền văn hóa, văn minh tiêu biểu rực rỡ của phương Đông và nhân loại. Đó là nền văn hóa Trung Hoa, Ấn Độ và Nhật Bản.

Lễ Phật thành đạo

Lễ Phật thành đạo

Đức Phật 18/01/2024, 08:24

Hôm nay nhân ngày Phật thành đạo, tất cả Tăng Ni tụ hội về chánh điện lễ kỷ niệm Phật thành đạo.

Thánh tăng vô bệnh Bākula - phước báu phát sinh từ nghề bác sĩ cứu người

Thánh tăng vô bệnh Bākula - phước báu phát sinh từ nghề bác sĩ cứu người

Đức Phật 16/01/2024, 20:33

Thời kỳ Ðức Phật Anomadassī xuất hiện trên thế gian, tiền thân Ngài Bākula là một vị đạo sĩ chứng đắc 8 bậc thiền, có ngũ thông, đến hầu Ðức Phật nghe pháp, xin thọ Tam quy nơi Ðức Phật.

Ngày Đức Phật thành đạo

Ngày Đức Phật thành đạo

Đức Phật 16/01/2024, 09:25

Nhớ đêm xuất gia, ngựa Kanthaka (Kiền Trắc) đã đưa Thái tử Siddhattha (Sĩ Đạt Ta) vượt ba xứ Sakka, Sãva và Vesãlĩ rồi đến mờ sáng ngựa đưa Thái tử vượt qua sông Anoma.

Đức Phật là một người gần gũi với chúng ta

Đức Phật là một người gần gũi với chúng ta

Đức Phật 14/01/2024, 12:28

Các bạn thấy rõ Ngài là một nhân vật đơn giản, chân thành, đơn độc, một mình tự lực phấn đấu cho ánh sáng, một nhân vật sống chứ không phải là thần kỳ, tôi cảm thấy có một Người, đó là Ngài.

Cảm niệm ngày Phật thành đạo

Cảm niệm ngày Phật thành đạo

Đức Phật 11/01/2024, 14:39

Ngày Phật Thành Đạo là dấu ấn quan trọng trong lịch sử nhân loại, là sự ra đời của đạo Phật, sự ra đời của những con người mang theo thông điệp hòa bình, góp phần xây dựng nền tảng đạo đức xã hội với chất liệu từ bi hỷ xả, nhằm giúp cho con người sống yêu thương nhau bằng trái tim hiểu biết.

Sanh thân, Báo thân và Pháp thân Phật

Sanh thân, Báo thân và Pháp thân Phật

Đức Phật 08/01/2024, 14:00

Đức Phật cũng khởi đầu tu hành với sanh thân. Trải qua vô số kiếp, Ngài xả thân hành Bồ-tát đạo, tu tạo phước đức trí tuệ hoàn toàn đầy đủ, kết thành Báo thân viên mãn. Từ Báo thân viên mãn, Đức Phật dùng vốn quý giá này để chi phối toàn bộ các pháp,nên tạo thành thân thứ ba gọi là Pháp thân.

Đức Thế Tôn còn chút khổ nào không?

Đức Thế Tôn còn chút khổ nào không?

Đức Phật 07/01/2024, 20:35

Không còn dư sót bất cứ một nghiệp ác nào, như vậy có nghĩa là ngài chẳng còn bị trả qủa đau khổ, dẫu là một chút ít, có phải thế không, thưa đại đức?

loading...