Trong nước

Chùa Ba Vàng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương và an sinh xã hội năm 2022

Thứ bảy, 18/10/2022 06:42

Đại đức Thích Trúc Thái Minh - Trụ trì chùa Ba Vàng ủng hộ 500 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương và an sinh xã hội năm 2022.

Audio

Với tấm lòng từ bi của những người con Phật, Đại đức Thích Trúc Thái Minh - Trụ trì Chùa Ba Vàng cùng chư tăng chùa Ba Vàng đã ủng hộ 500 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương và an sinh xã hội năm 2022 để lan tỏa tình yêu thương và tấm lòng từ bi của Đức Phật đến với mọi người.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh - Trụ trì Chùa Ba Vàng ủng hộ 500 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương và an sinh xã hội năm 2022.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh - Trụ trì Chùa Ba Vàng ủng hộ 500 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương và an sinh xã hội năm 2022.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh đón nhận kỷ niệm chương tại buổi “Lễ tiếp nhận và ủng hộ quỹ vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2022

Đại đức Thích Trúc Thái Minh đón nhận kỷ niệm chương tại buổi “Lễ tiếp nhận và ủng hộ quỹ vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2022

loading...