Sống an vui

'Có những người bạn đối đãi nhau như hoa'

Thứ hai, 25/01/2024 07:35

Khi bắt đầu từ đâu sẽ kết thúc tại đó, đến từ phù hoa cũng sẽ theo phù hoa mà đi mất. Người rung động trước một người bạn lung linh phù hoa hay cay mắt với một người bạn đã rất cũ?!

Audio
336695041_1246768355937377_8728096450249651574_n

Đức Phật Gautama nói: "Có những người bạn đối đãi nhau như hoa".

Ấn tượng nhau bởi danh vọng địa vị, quen nhau bởi nhan sắc, trở thành bạn với nhau bởi những điều phù hoa.

Còn ở lại với nhau cũng chỉ nhờ những điều phù hoa bên ngoài còn chưa mất.

Hoa còn đẹp, người ta cài lên tóc, kết thành vòng, đeo lên đầu, lên tay.

Hoa tàn người ta bỏ đi.

Thanh xuân chỉ là một nét vẽ rất ngắn trong bức tranh đời người. Danh vọng, địa vị, quyền lực, những điều phù hoa luôn rất mong manh.

Có những người bạn rất mong manh.

Có những người bạn sẽ không ở lại khi chúng ta chẳng còn gì nữa.

Khi bắt đầu từ đâu sẽ kết thúc tại đó, đến từ phù hoa cũng sẽ theo phù hoa mà đi mất.

Người rung động trước một người bạn lung linh phù hoa hay cay mắt với một người bạn đã rất cũ?!

Trân trọng mọi nhân duyên gặp gỡ trong đời, hết lòng đối đãi

loading...