Sống an vui

Cớ sao mình không chọn sống thảnh thơi?

Thứ ba, 21/10/2022 07:50

Vui cũng sống mà buồn cũng phải sống / Cớ sao mình không chọn sống thảnh thơi? / Ngày cũng hết mà đêm dài cũng hết / .Dại gì không buông xả tất, rong chơi!!

Audio
307935672_10229044704521653_4176726222314286351_n

Ngày tháng vội qua như làn gió thoảng

Phủ tàn tro bao diễm lệ mùa xuân..

Và thực tại cuốn xô dòng thác lũ

Ôi gạo tiền, cơm áo.. kiếp lao lung..

 

Có than thở, khóc, cười.. đâu khác được!

Nhìn dòng xe xuôi ngược.. chợt thương đời.

Thôi thì cứ bình yên như cỏ dại

Ngắm mây trời trôi nhẹ.. để lòng tươi..

 

Em cứ sống là chính mình như thế

Chút dại khờ như chẳng biết điều chi

Với muôn loại hết lòng khi có thể..

Để đắp bù.. mai mốt nọ phân ly...

 

Em cứ sống, hãy nhớ mình đang thở!

Một hơi tàn khôn, dại cũng như nhau.

Bóng hạnh phúc cả một đời đeo đuổi

Vội nhòa theo hơi thở lúc.. qua cầu!

 

Vui cũng sống mà buồn cũng phải sống

Cớ sao mình không chọn sống thảnh thơi?

Ngày cũng hết mà đêm dài cũng hết

.Dại gì không buông xả tất, rong chơi!!

 

Trời chớm thu, vàng rơi bên quán trọ..

Mỉm môi cười, chân bước chậm.. an vui...

Nụ cười Chân Như

loading...