Góc nhìn Phật tử

Công đức không sát sinh

Thứ sáu, 16/01/2020 08:55

Trong mười nghiệp lành, chỉ tu một nghiệp không sát sinh mà kết quả đã thù thắng như vậy, huống chi là người tu tập mười thiện nghiệp thì quả báo là bất khả tư nghì. Do vậy mà “chớ nên hại vật sát sinh, tu nhân tích đức mới thành thanh cao”.

>>Góc nhìn Phật tử

Bài liên quan

Nhìn lại lịch sử hơn hai nghìn năm hình thành và phát triển của Phật giáo, trên bước đường hoằng pháp, ta chưa từng thấy có một giọt máu nào phải rơi xuống dù với bất cứ lý do gì. Nói như vậy để thấy rằng, đạo Phật là đạo của tình thương và lòng cảm thông sâu sắc. Đạo Phật luôn tôn trọng sự sống, sinh mạng của tất cả các loài chúng sinh. Trong kinh Thập Thiện, đức Phật có dạy: “Nếu xa lìa sát sinh thời được thành tựu mười pháp không bức não”. Thế nào là mười?

Người không tạo nghiệp sát, nên được quả báo tốt là không bệnh và sống lâu.

Người không tạo nghiệp sát, nên được quả báo tốt là không bệnh và sống lâu.

Bài liên quan

Thứ nhất là bố thí đức vô úy cùng khắp chúng sinh. Vô úy có nghĩa là không sợ hãi. Đại ý khi chúng ta không sát sinh thì tự nhiên trong bản thân ta sinh ra thiện cảm, cảm giác an toàn đối với mọi người, mọi vật. Ví dụ đi vào lò mổ heo chẳng hạn, vẻ mặt của ông đồ tể không thể nào hiền lành. Người Phật tử tu tập theo truyền thống Bắc tông, có nét văn hóa đẹp là ăn chay. Ngoài vấn đề sức khỏe, mục đích chính của việc ăn chay là để hành giả hạn chế giết hại loài vật, nuôi dưỡng và tưới tẩm lòng từ bi của chính mình. Đây cũng chính là lợi ích thứ hai của việc không sát sinh – “thường khởi lòng từ bi đối với chúng sinh”.

Ở miền Tây, vào mùa mưa, ban đêm người dân hay đi soi ếch nhái. Người nào giỏi, đi một đêm chắc cũng kiếm được kha khá, nhậu linh đình – đó là người sát sinh không có lòng từ bi đối với loài vật. Còn như chúng ta biết đạo, biết giữ giới, biết nhân quả thì sẽ không làm như vậy. Ngược lại, mình còn khởi lòng thương, sợ ếch nhái chết, bắt thả xuống đồng cho nó sống. Vì vậy mà nói xa lìa nghiệp sát là khởi lòng từ bi đối với chúng sanh.

Người nào có chứng ngủ nằm mơ thường gặp ác mộng: cọp, rắn… thì biết do nghiệp sát chúng ta tích tụ quá nặng từ nhiều đời trước.

Người nào có chứng ngủ nằm mơ thường gặp ác mộng: cọp, rắn… thì biết do nghiệp sát chúng ta tích tụ quá nặng từ nhiều đời trước.

Thứ ba, dứt sạch tập khí giận hờn. Người còn muốn giết hại sinh mạng người, vật, là người còn hung dữ, là do nóng giận. Người không còn giết hại mạng sống người vật, lại khởi lòng thương là đã xa lìa được nóng giận. Chúng ta cứ nhìn nhận, không ai khi cầm dao lên giết một con vật nào mà cười hoan hỷ cả.

Bài liên quan

Thứ tư, thân thường không bệnh và thứ năm là mạng sống lâu dài. Nhân nào quả đó. Người không tạo nghiệp sát, nên được quả báo tốt là không bệnh và sống lâu. Gieo nhân sức khỏe và sự sống thì sẽ gặp được quả sức khỏe và sự sống. Chúng ta thấy, người nào đời này sinh ra chết yểu, đoản mạng hoặc nếu sống thì bệnh tật liên miên, một tháng ba mươi ngày mà đi viện hết hai mươi ngày, thì biêt đời trước người này đã giết nhiều sinh vật.

Biết như vậy, người có trí không nên “than trời trách đất” làm chi, mà phải biết đây là nhân mình đã tạo, giờ phải thọ quả báo như thế.

Người còn muốn giết hại sinh mạng người, vật, là người còn hung dữ, là do nóng giận. Người không còn giết hại mạng sống người vật, lại khởi lòng thương là đã xa lìa được nóng giận.

Người còn muốn giết hại sinh mạng người, vật, là người còn hung dữ, là do nóng giận. Người không còn giết hại mạng sống người vật, lại khởi lòng thương là đã xa lìa được nóng giận.

Bài liên quan

Thứ sáu, thường được phi nhân ủng hộ. Chúng ta phải thấy một điều, trong cuộc đời này, cái thiện luôn thắng cái ác và hễ chúng ta là người thiện, người hiền thì tự nhiên chiêu cảm mọi người, mọi loài, cho đến loài phi nhân, ai cũng hoan hỷ và ủng hộ. Do đó mà trên bước đường tu tập của mình, nếu có gặp những chướng duyên gì thì cũng dễ vượt qua.

Thứ bảy là thường không ác mộng, ngủ an vui. Trong kinh Từ Tâm, có nêu “một là ngủ được an lành, bởi lòng mình đã chân thành thương yêu…”. Người nào có chứng ngủ nằm mơ thường gặp ác mộng: cọp, rắn… thì biết do nghiệp sát chúng ta tích tụ quá nặng từ nhiều đời trước.

Thứ tám, diệt trừ oán nghiệp, hận thù tự giải. Người không tạo nghiệp sát, đương nhiên hiện đời không gây thêm những oan trái. Đây cũng là một phần nhờ công đức phóng sanh tạo ra.

Quả báo của việc không sát sinh sẽ đưa chúng ta đến các cảnh giới an lạc, hạnh phúc ngay trong hiện tại. Suy cho cùng, thì cái lò mổ heo chẳng phải là cái địa ngục trần gian thì còn là gì nữa.

Quả báo của việc không sát sinh sẽ đưa chúng ta đến các cảnh giới an lạc, hạnh phúc ngay trong hiện tại. Suy cho cùng, thì cái lò mổ heo chẳng phải là cái địa ngục trần gian thì còn là gì nữa.

Bài liên quan

Thứ chín, không sợ sa đường dữ và thứ mười khi chết sanh lên cõi trời. Tất cả chúng ta chưa ai biết địa ngục hay thiên đường. Nhưng ta có thể biết rằng, quả báo của việc không sát sinh sẽ đưa chúng ta đến các cảnh giới an lạc, hạnh phúc ngay trong hiện tại. Suy cho cùng, thì cái lò mổ heo chẳng phải là cái địa ngục trần gian thì còn là gì nữa.

Trên đây là những công đức của người giữ giới không sát sinh, hại vật. Trong mười nghiệp lành, chỉ tu một nghiệp không sát sinh mà kết quả đã thù thắng như vậy, huống chi là người tu tập mười thiện nghiệp thì quả báo là bất khả tư nghì. Do vậy mà “chớ nên hại vật sát sinh, tu nhân tích đức mới thành thanh cao”.

loading...