Góc nhìn Phật tử

Điều tôi tin và điều tôi không tin

Thứ bảy, 24/01/2024 05:00

Những điều tin và không tin nói dưới đây là do tôi hiểu được rằng hết thảy vận mệnh và phong thuỷ chỉ là phản ánh của cái tâm. Nếu tâm trong như nước, thì những gì như núi sông cây cỏ phản chiếu ở trên mặt nước đều tươi đẹp.

Tôi tin phong thuỷ, nhưng tôi không tin rằng treo chuông gió hay đặt hồ cá là có thể khiến tài vận con người hạnh thông, quan lộc không trở ngại.

Tôi tin rằng ngoài con người ra còn có những sinh mệnh cao cấp, nhưng tôi không tin đốt hương cúng bái là có thể khiến mọi sự bình an, lúc nào cũng như ý.

Tôi tin giữa người với người có những nhân duyên không thể nghĩ bàn, nhưng nếu không trải qua nỗ lực thì thiện duyên sao có thể trưởng thành, nếu không qua nỗ lực cải thiện thì ác duyên sao có thể mất đi.

Hóa ra, phong thủy không bằng thiện tâm!

0

Tôi cũng tin Thần Thánh có trợ lực cho người, nhưng tôi không tin rằng chỉ dựa vào Thánh Thần là có thể khiến chúng ta đến thiên đường vĩnh hằng. Bởi vì niềm tin chỉ là điều kiện cần, thực hành chánh đạo mới là điều kiện đủ.

Những điều tin và không tin nói trên là do tôi hiểu được rằng hết thảy vận mệnh và phong thuỷ chỉ là phản ánh của cái tâm. Nếu tâm trong như nước, thì những gì như núi sông cây cỏ phản chiếu ở trên mặt nước đều tươi đẹp. Nếu tâm là nước đục, thì dù hoa đẹp đến đâu cũng sẽ phản ánh trên mặt nước là những thứ ô uế xấu xa.

Do đó nguyên lý cải tạo vận mệnh phải xuất phát từ cái tâm để làm nên, mà phương pháp cải tạo vận mệnh là tiến nhập chánh đạo, không được rơi vào ngoại đạo.

Nếu tâm của một người lúc nào cũng trong sạch thanh tịnh thì ngày nào cũng là ngày tốt, đêm nào cũng là đêm tĩnh, đâu đâu cũng là nơi phúc địa.

Vậy thì còn gì có thể làm mê hoặc, làm ô nhiễm chúng ta đây?

loading...