Trong nước

Đồng Nai: Thiền viện Viên Không Ni trang nghiêm lễ Dâng y Kathina PL.2566

Thứ hai, 18/10/2022 08:55

Sáng ngày 16/10/2022 (21/9/Nhâm Dần), Thiền viện Viên Không Ni (Khu 2, Ấp 4, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, BR-VT) tổ chức lễ dâng y Kathina PL.2566- DL.2022.

Audio
13-15-1920x1280

Đến tham dự và chứng minh buổi lễ có Sư cô Diệu Định cùng Ni chúng Thiền viện Phước Sơn; Sư cô Liễu Tánh cùng Ni chúng Tổ đình Bửu Long; Sư cô Tịnh Niệm cùng Ni chúng Tịnh An Lan Nhã …và chư thiện nam tín nữ Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương…

16-17-1920x1780

Mở đầu chương trình Đại Lễ “Dâng Y Kathina” bằng nghi lễ nhiễu Phật 3 vòng quanh vườn thiền Ambapāli, sau đó là thuyết pháp.

Trong buổi thuyết pháp, Sư cô Liễu pháp cho biết những khó khăn của Ni giới Hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh từ 1940 đến nay, sự hình thành và nhân duyên tái lập Ni giới Hệ phái đồng thời sư cô cũng giảng giải “thế nào là Kaṭhina đã được thành tựu?

Kaṭhina được thành tựu với (vải) mới. Kaṭhina được thành tựu với (vải) được xem như mới (ahatakappena). Kaṭhina được thành tựu với vải áo choàng cũ (pilotikāya). Kaṭhina được thành tựu với vải dơ bị quăng bỏ (paṃsukūlena). Kaṭhina được thành tựu với vải đã được bỏ ở trước cửa tiệm, có người nhặt lấy rồi đem dâng (pāpaṇikena). Kaṭhina được thành tựu với sự không ra dấu hiệu gợi ý để thí chủ dâng (animittakatena). Kaṭhina được thành tựu không do sự giảng giải về Kaṭhina rồi kêu gọi (aparikathākatena). Kaṭhina được thành tựu với sự làm không phải là tạm thời (akukkukatena). Kaṭhinađược thành tựu với với sự không tích trữ (asannidhikatena). Kaṭhina được thành tựu do không để qua đêm (anissaggiyena). Kaṭhina được thành tựu với với sự làm thành được phép tức là làm dấu hoại y (kappakatena). Kaṭhina được thành tựu với y saṅghāṭi tức là y hai lớp. Kaṭhina được thành tựu với thượng y thường gọi là y vai trái (uttarāsaṅgena). Kaṭhina được thành tựu với y nội (antaravāsakena). Kaṭhina được thành tựu với y là năm điều hoặc nhiều hơn năm điều, được cắt và kết lại nội trong ngày hôm ấy. Kaṭhina được thành tựu do sự thành tựu bởi cá nhân. Nếu Kaṭhina đã được thành tựu đúng đắn và vị tùy hỷ việc ấy đứng trong ranh giới (sīmā), như vậy Kaṭhina được thành tựu.

Này các tỳ khưu, như thế ấy là Kaṭhina được thành tựu”.

14-16-1920x1280
21-15-1920x1280

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

2-2-2-1920x1280
2-59-1920x1280
5-25-1920x1280
5-25-1920x1280
18-14-1920x1280
28-10-1920x1280
28-10-1920x1280
29-9-1920x1280
20-14-1920x1280
23-12-1920x1280
22-12-1920x1280
25-13-1920x1280
loading...