Kiến thức

Hạnh phúc thật sự chỉ có khi ta biết sống vị tha

Thứ sáu, 13/10/2021 08:46

Muốn đem lại hạnh phúc cho người khác, chúng ta phải làm gì? Trước hết, chúng ta phải hiểu rằng hạnh phúc là do tâm vị tha chứ không phải do phước.

Câu nói có vẻ hơi mâu thuẫn, nhưng nghĩ một cách sâu sắc, điều đó hoàn toàn đúng. Chẳng hạn, có những người trước kia hay bố thí, làm phước nên họ được nhiều phước và đời này họ có được cuộc sống giàu sang. Nhưng giàu sang không hẳn là hạnh phúc. Có tiền nhiều và có hạnh phúc là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Tâm an cả đời sống bình an hạnh phúc

Hạnh phúc là do tâm vị tha chứ không phải do phước.

Hạnh phúc là do tâm vị tha chứ không phải do phước.

Nhiều người sống giàu sang, nhiều tiền vàng nhưng vô cùng đau khổ. Họ chỉ hơn những người nghèo là có cuộc sống vật chất thoải mái, còn hạnh phúc là thuộc về lĩnh vực của tâm. Một người nghèo về vật chất nhưng sống một đời vị tha vẫn an vui, hạnh phúc, và họ cũng tạo được phước cho đời sau.

Như vậy, người có phước do tâm vị tha, đời này sẽ an vui. Còn người có phước do tâm cầu phước ở đời trước, đời này có thể giàu sang nhưng lại sống bất an. Vì tâm cầu phước là tâm vị kỷ. Chúng ta cần phân biệt được điều đó. Hạnh phúc thật sự vẫn là do tâm vị tha đem lại. Có thể chúng ta chưa làm được điều gì lớn lao, chỉ cần sống vị tha thôi, chúng ta đã thấy mình rất hạnh phúc vì đi đúng nguyên lý Tứ Diệu Đế của Phật.

loading...