Kiến thức

Kéo dài tuổi thọ cho cha mẹ bằng cách nào?

Thứ bảy, 19/10/2022 09:20

Khi cha mẹ chúng ta bệnh nặng tức là đang mất dần phước báu, ta cần làm những việc sau để kéo dài tuổi thọ cho cha mẹ.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thứ nhất: Phóng sanh, việc phóng sanh ở đây không phải ta chủ ý dặn trước với người bán mà hãy thuận theo tự nhiên, đi đường hoặc đến chợ thấy con vật nào bị nhốt sắp giết thịt hãy mua về và phóng sanh chúng, như thế phước đức sẽ rất lớn. Đem công đức đó ta hồi hướng cho cha mẹ, lập tức chạ mẹ sẽ tăng thọ ngay. Phóng sanh năng lượng sẽ tăng lên rất nhiều.

Thứ 2: Muốn có phước để hồi hướng cho cha mẹ thì ta phải bố thí, giúp đỡ mọi người.

Thứ 3: Biết nhẫn nhịn sẽ hội tụ được đức, mà khi có đức ta cũng hồi hưởng được Phúc đức này cho cha mẹ

Thứ 4: Thành tâm cầu nguyện vào 11 giờ đêm liên tục trong 3 ngày và lạy 108 lạy, tâm nguyện sẽ thành.

Kết hợp cả 4 yếu tố trên chắc chắn sẽ đạt được tâm nguyện của mình. Đây là cách báo hiếu hiệu quả nhất dành cho cha mẹ. Ngay trong đời sống hiện tại nếu cha mẹ còn khỏe mạnh hãy giúp họ sống thiện, biết tạo phước đức, cúng dường, bố thí chắc chắn sẽ khoẻ mạnh sống lâu.

Báo hiếu cho cha mẹ như thế nào là thiết thực nhất

Nguồn: Thích Tuệ Nhật

loading...