Góc nhìn Phật tử

Khởi nghiệp theo tinh thần Phật giáo là phải học

Thứ hai, 10/01/2020 02:35

Việc khởi nghiệp của người Phật tử là phải học, học để chúng ta có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, sử dụng trí tuệ sáng suốt ấy để soi rọi vào mối quan hệ giữa ta với mọi người trong cuộc sống.

>> Phật tử có thể đọc thêm loạt bài về Lời Phật dạy

Đức Phật dạy là Phật tử phải có trí tuệ mới có tất cả, nếu không có trí tuệ sẽ mất tất cả.

Đức Phật dạy là Phật tử phải có trí tuệ mới có tất cả, nếu không có trí tuệ sẽ mất tất cả.

Khởi nghiệp suy cho cùng có thể nói là tạo ra giá trị vật chất để làm giàu cho bản thân và xã hội. Khởi nghiệp vài năm trở lại đây trở thành chủ đề nóng ở nước ta, khi công nghệ 4.0 phát triển đồng nghĩa với việc khởi nghiệp trở nên dễ dàng. Công nghệ phổ biến, các loại hình kinh doanh xuất hiện dày đặc nhất là khởi nghiệp qua mạng thu hút nhiều sự quan tâm.

Bài liên quan

Đức Phật dạy là Phật tử phải có trí tuệ mới có tất cả, nếu không có trí tuệ sẽ mất tất cả. Vì tầm quan trọng của trí tuệ quyết định sự thành công trong cuộc sống con người, cho nên đạo Phật thường có câu “duy tuệ thị nghiệp”, nghĩa là phải lấy trí tuệ làm sự nghiệp của mình. Vì vậy, con người từ khi bé cho đến tuổi trưởng thành, việc quan trọng nhất là phải nỗ lực học để phát triển trí tuệ. Việc khởi nghiệp của người Phật tử là phải học, học để chúng ta có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, sử dụng trí tuệ sáng suốt ấy để soi rọi vào mối quan hệ giữa ta với mọi người trong cuộc sống, quan sát biết được người nào ta nên hợp tác, người nào không nên hợp tác.

Có thể khẳng định rằng với người có đạo đức, ta mới nên gần gũi và với người trung thực ta mới nên hợp tác, vì người đạo đức và người trung thực mới giúp chúng ta xây dựng được sự nghiệp lâu dài. Trong kinh Duy Ma cũng nhấn mạnh đến ba đức tính quan trọng của Bồ tát là trực tâm, thâm tâm và Bồ đề tâm. Trực tâm chính là tánh trung thực, trung thực với chính mình và trung thực với mọi người. Thâm tâm là lòng thương người, một người có đạo đức thì luôn thể hiện tình thương đối với người khác, chứ không ích kỷ nghĩ đến lợi riêng của mình và Bồ đề tâm là trí sáng suốt luôn hướng đến quả vị giác ngộ cao tột là sự hiểu biết tối thượng của Phật.

Bài liên quan

Mỗi người có cuộc sống vật chất cao hay thấp là tùy thuộc ở phước báu riêng của từng người trong hiện đời cũng như của những kiếp quá khứ dẫn đến cái quả tốt đẹp ít hay nhiều trong hiện tại. Tuy nhiên, sống theo Phật, muốn công việc được tồn tại và phát triển lâu dài, điều căn bản quan trọng là Phật tử phải phát huy trí tuệ để có cái nhìn sáng suốt không bị lòng tham và sự mê muội dẫn dắt đến những việc sai lầm khiến bị phá sản, hoặc bị tù tội. Bên cạnh sự hiểu biết đúng đắn, người Phật tử cũng cần có tánh trung thực trong việc giao tế và hợp tác với người. Và chính đức tánh trung thực đó thể hiện mẫu người đạo đức mà ai cũng quý mến, tin tưởng và muốn làm bạn với mình, muốn hợp tác với mình trong mọi công việc đời cũng như đạo, giúp cho mình gầy dựng được uy tín và sự nghiệp lớn lao, lâu dài, cũng như mang lại cuộc sống hạnh phúc và danh thơm cho bản thân, cho gia đình và cho cả dòng họ.  

loading...