Hộ tăng

Lấy trí tuệ làm sự nghiệp

Thứ năm, 26/01/2020 09:44

Đức Phật khuyên chúng ta, nghe được một điều gì, phải suy nghĩ xem có đúng với chân lý hay không, khi đem ra thực hành có lợi mình, lợi người hay không, nếu có thì mới tin, không nên tin một cách mù quáng, thiếu trí tuệ.

loading...