Trong nước

Lễ Bố tát, tụng giới của chư Tăng tại Học viện PGVN

Thứ ba, 24/10/2022 02:24

Căn cứ Tỳ Ni tạng, giới luật Đức Phật chế định, sáng nay 24/10 (nhằm ngày 29/9/Nhâm Dần), chư Tôn đức Hội đồng Điều hành, quý Thầy cô Văn phòng và gần 500 Tăng Ni sinh của Học viện PGVN tại Hà Nội đã trang nghiêm làm lễ bố tát, tụng giới Tỳ khiêu, Tỳ khiêu Ni theo thông lệ.

Empty

Hoà thượng Thích Thanh Đạt, Uỷ viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Học viện; Đại đức Thích Đạo Mẫn, Chánh Văn phòng Học viện, Văn phòng, Ban Quản chúng cùng toàn thể Tăng Ni sinh tham dự đông đủ.

Empty

Chư Tăng tuần tự theo hạ lạp trang nghiêm tự lập tại Thiền đường Tòa Viên Quang. Đại chúng đã thành kính niêm hương bạch Phật, đỉnh lễ Tam bảo và phát lồ sám hối. Chư Tăng đã đồng thanh tụng lại các giới luật được đức Phật chế định, tự thúc liễm thân tâm và trang nghiêm Tăng đoàn.

Trung Hoa dịch ý của Bố tát là trưởng tịnh, trưởng dưỡng, tăng trưởng, thiện túc, tịnh trụ, trưởng trụ, cận trụ, cộng trụ, đoạn, xả. Tức ý nói là nuôi lớn sự thanh tịnh hay duy trì các thiện pháp. Bố tát là ngày định kỳ thuyết giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả tu hành, nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân tuệ mạng khiến chúng trưởng thành trong sự thanh tịnh, hầu duy trì và phát triển sinh mệnh của Tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh.

Empty

Lễ Bố tát, tụng giới giúp cho mỗi Tăng Ni sinh nuôi lớn các thiện pháp, đoàn kết Tăng đoàn, giữ gìn tinh thần lục hoà cộng trụ trong thời gian theo học tại Học viện PGVN tại Hà Nội.

Empty
loading...