Quốc tế

Lễ rước giới bổn trong Đại giới đàn Qua Bờ thuộc Đạo tràng Mai Thôn

Thứ năm, 13/10/2021 08:13

Thông tin trên trang nhà Làng Mai cho biết, từ ngày 1 đến 4-10-2021, Đại giới đàn Qua Bờ đã được tổ chức tại tu viện Lộc Uyển (Mỹ), sự kiện này được truyền trực tuyến đến các trung tâm trực thuộc, đã thành công viên mãn.

Lễ rước giới bổn trong Đại giới đàn Qua Bờ của Làng Mai

Lễ rước giới bổn trong Đại giới đàn Qua Bờ của Làng Mai

123 giới tử đã tiếp nhận giới Khất sĩ nam và Khất sĩ nữ trong Đại giới đàn do Làng Mai tổ chức năm nay, Hòa thượng Đường đầu là Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh năm nay 95 tuổi, đang an dưỡng tại chùa Từ Hiếu, cố đô Huế (Thừa Thiên Huế), không có mặt tại Đại giới đàn. "Sư Ông đã theo dõi và yểm trợ năng lượng cho Đại giới đàn với rất nhiều tình thương", thông báo của Làng Mai ngày 10-10-2021 cho biết.

Sau đây là những hình ảnh về lễ rước giới bổn tại tu viện Lộc Uyển (California, Mỹ), Xóm Thượng (Pháp), và tu viện Vườn Ươm (Thái Lan):

loading...