Kiến thức

Nhân nào nên niệm Phật?

Thứ hai, 13/12/2023 10:00

Chỉ cần nhất tâm niệm Phật, không nghĩ ngợi những chuyện khác sẽ thoát ly được các khổ nhỏ của đời người, chẳng những thế, ngay đến cái đại khổ cả sanh tử vẫn có thể thoát ly.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

1. Nếu người giàu sang, hiện được mọi sự thọ dụng, nhân đó rất nên niệm Phật.

2. Nếu người nghèo khó, gia đình suy vi khổ lụy, nhân đó rất nên niệm Phật.

3. Nếu người có con, tông đường đã có thể phó thác, nhân đó rất nên niệm Phật.

4. Nếu người không con, sống cô độc không ràng buộc, nhân đó rất nên niệm Phật.

5. Nếu người có con hiếu, an ổn được sự phụng dưỡng, nhân đó rất nên niệm Phật.

6. Nếu người có con ngỗ nghịch, không sinh lòng thương yêu lưu luyến, nhân đó rất nên niệm Phật.

7. Nếu người được thân thể khỏe mạnh không bệnh tật, nhân đó rất nên niệm Phật.

8. Nếu người mắc phải bệnh tật, mạng sống mong manh trong sớm tối, nhân đó rất nên niệm Phật.

9. Nếu người cô quả, sống đơn chiếc không ràng buộc, nhân đó rất nên niệm Phật.

10. Nếu người bị tai nạn, gặp cảnh cùng khốn cùng, nhân đó rất nên niệm Phật.

11. Nếu người già yếu, mạng sống chẳng còn bao lâu, nhân đó rất nên niệm Phật.

12. Nếu người tuổi trẻ, tinh thần sáng suốt nhanh nhạy, nhân đó rất nên niệm Phật.

13. Nếu người sống an nhàn, trong lòng không bị điều gì quấy nhiễu, nhân đó rất nên niệm Phật.

14. Nếu người bận rộn, thỉnh thoảng mới có một được đôi khi rảnh rỗi, nhân đó rất nên niệm Phật.

15. Nếu là người xuất gia, sống vượt ngoài thế sự, nhân đó rất nên niệm Phật.

16. Nếu là người tại gia, rõ biết ba cõi như căn nhà đang cháy cần phải thoát ra, nhân đó rất nên niệm Phật.

17. Nếu là người thông minh trí tuệ, hiểu thấu ý nghĩa Kinh điển, nhân đó rất nên niệm Phật.

18. /Nếu là người ngu si đần độn, không có được bất kỳ khả năng gì khác, nhân đó rất nên niệm Phật.

19. Nếu là người tu tập pháp thiền, ngộ ra được tất cả các pháp đều do tâm tạo, nhân đó rất nên niệm Phật.

20. Nếu là người tu theo đạo tiên, cầu được sống lâu muôn tuổi, nhân đó rất nên niệm Phật.

Muốn hết khổ hãy mau niệm Phật

loading...