Phật pháp muôn màu

Quan điểm của Phật giáo về bùa ngải

Thứ bảy, 20/01/2020 09:08

Hiện nay, bùa ngải đang trở thành biến tướng trong xã hội, rất nhiều người vì mê tín mà đã đi thỉnh bùa ngải để rồi từ đó thân tâm bấn loạn. Vậy bùa ngải là gì? Quan điểm của Phật giáo về bùa ngải như thế nào?

loading...