Trong nước

Quảng Ninh: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sẽ tổ chức Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ XII

Thứ ba, 19/10/2022 04:41

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh thống nhất sẽ tổ chức Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ XII, dự kiến vào ngày 1, 2-12-2022 (8, 9-11-Nhâm Dần).

Audio

Theo đó, tiêu chuẩn của Thầy nghiệp sư cho đệ tử thụ giới: Đối với Nghiệp sư Tăng (Y chỉ sư Tăng): là vị trụ trì có đủ 10 tuổi hạ; Đối với Nghiệp sư Ni (Y chỉ sư Ni): là vị trụ trì có đủ 12 tuổi hạ.

Tiêu chuẩn Giới tử được tuyển chọn thụ giới Tỳ-khiêu, Tỳ-khiêu-ni: Tuổi đời từ 20 tuổi đến 60 tuổi; Không vi phạm pháp luật nhà nước; Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần; Đã thụ Sa-di (Tăng), Thức-xoa-ma-na (Ni) ít nhất 2 năm; Có trình độ văn hóa Trung học phổ thông hoặc tương đương, trình độ Phật pháp Trung cấp Phật học hoặc đang theo học Trung cấp Phật học trở lên.

Tiêu chuẩn giới tử được tuyển chọn thụ giới Sa-di, Sa-di-ni: Tuổi đời từ 16 tuổi trở lên; Không vi phạm Pháp luật nhà nước; Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần; Có thời gian tu học ít nhất 2 năm kể từ ngày xuất gia; Trình độ văn hóa tốt nghiệp phổ thông cơ sở hoặc tương đương; Thuộc lòng 2 thời nghi thức tụng niệm của hệ phái.

Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ IX (2017) do Ban Trị sự Phật giáo Quảng Ninh tổ chức

Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ IX (2017) do Ban Trị sự Phật giáo Quảng Ninh tổ chức

Hồ sơ xin thụ giới: Đơn xin thụ giới của giới tử có chữ ký chấp thuận của Thầy Nghiệp sư và Ban Trị sự Phật giáo cấp huyện (nếu giới tử ngoài tỉnh phải có giấy giới thiệu của Ban Trị sự cấp tỉnh); Sơ yếu lý lịch (3 bản); Lý lịch tư pháp (3 bản); Giấy khám sức khỏe (1 bản); Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân photo (1bản); Các bằng cấp theo quy định photo (1 bản); 4 ảnh 3x4; Nếu giới tử tỉnh ngoài phải có giấy giới thiệu của Ban Trị sự Phật giáo cấp tỉnh.

Hồ sơ xin thụ giới phát hành tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh từ ngày 12-9-2022; Thời gian nhận hồ sơ từ nay đến hết ngày 12-11-2022 (ngày 19-10-Nhâm Dần).

loading...