Phật pháp muôn màu

Takigyo - Thiền định dưới thác nước

Thứ bảy, 31/01/2020 09:59

Takigyo là phương pháp thiền truyền thống của người Nhật Bản. Người thiền đứng dưới chân thác nước, cầu nguyện trong khi dòng nước xối thẳng vào người.

loading...