Sống an vui

Tập sống với chánh niệm từng giây phút trong cuộc đời

Thứ sáu, 20/10/2022 07:55

Chánh niệm là trạng thái tâm ghi nhận và theo dõi đối tượng sanh khởi qua sáu cửa giác quan ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Nếu không có chánh niệm, tâm sẽ triền miên đi mãi trong cuộc đời đầy phiền não do sanh, già, đau, chết gây ra.

Audio

Cõi người - cõi giữa của dục giới - là cõi thay đổi nhanh nhất.Vui là đây mà khổ cũng là đây. Sống trong cõi dục giới, chúng sanh luôn chìm đắm trong sự ham muốn khi tâm giao tiếp với đối tượng qua sáu cửa giác quan gồm :mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, tâm suy nghĩ. Sau khi giao tiếp, tâm muốn gần gũi, chiếm hữu đối tượng để thưởng thức và vui hưởng riêng cho mình.

Xưa nay tâm vẫn giao tiếp nhưng không biết cách ghi nhận đối tượng. Tâm hay biết mà không ghi nhận là tâm không có chánh niệm.

Chánh niệm tỉnh giác là chìa khóa của trí tuệ

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Chánh niệm là trạng thái tâm ghi nhận và theo dõi đối tượng sanh khởi qua sáu cửa giác quan ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Nếu không có chánh niệm, tâm sẽ triền miên đi mãi trong cuộc đời đầy phiền não do sanh, già, đau, chết gây ra. Cứ hết kiếp này rồi kiếp khác, từ cõi này sang cõi khác. Cứ như vậy mà đi, đi mãi…

May mắn thay, chúng ta gặp được Đức Thế Tôn, bậc Giác Ngộ. Giáo Pháp của Ngài còn tồn tại để cho chúng ta học hỏi và tu tập. Chúng ta hãy nỗ lực phát triển chánh niệm qua sự hành thiền và tập sống với chánh niệm từng giây phút trong cuộc đời. Nhờ đó, chúng ta bắt đầu hiểu được tâm mình và biết cách thanh lọc tâm cho được trong sạch.

Tâm có trong sạch thì ánh sáng trí tuệ mới phát sinh. Nhờ ánh sáng trí tuệ soi đường, một ngày nào đó hành giả chấm dứt được chuyến đi miệt mài qua bao cõi vô thường.

loading...