Kiến thức

Trong mỗi gia đình rất cần một góc ngồi yên

Thứ sáu, 09/12/2023 06:00

Phiền não và vọng tưởng làm cho ta chìm đắm trong sinh tử, trong lãng quên. Một phen ngồi xuống là ta dứt được mọi trầm luân.

Trong mỗi gia đình rất cần một góc ngồi yên, sau mỗi ngày làm việc, khi trở về nhà chỉ cần nhìn thấy góc ngồi yên thì thân và tâm sẽ thấy an tĩnh và nhẹ nhàng trở lại.

Tâm con người chạy mãi, không kịp dừng lại để nhìn thấy cái đẹp, cái thật và ý nghĩa của cuộc sống. Nên giữa sự nhộn nhịp ngoài kia rất cần những lúc sống chậm lại.

Ngồi yên thiền tập là một đặc ân

01

Góc ngồi yên cũng giống như một góc thiền đường vậy.

Vào Thiền Đường

Thấy Chân Tâm

Một Ngồi Xuống

Dứt Trầm Luân

Thiền đường là một chốn thanh tịnh, u nhã; một nơi mà ta có thể nhiếp niệm dễ dàng. Vừa bước vào cửa thiền đường, ta nên dừng lại đưa mắt nhìn bên trong và đọc thầm bài kệ trên, trước khi ta chắp tay búp sen để xá Bụt.

Tâm quên lãng là vọng tâm, tâm tỉnh thức là chân tâm; khi ta ngồi xuống tư thế hoa sen và nhiếp tâm tỉnh thức thì mọi vọng tưởng điên đảo đều tan biến, không còn bủa vây và dẫn dắt ta đi vào cõi lãng quên nữa.

Phiền não và vọng tưởng làm cho ta chìm đắm trong sinh tử, trong lãng quên. Một phen ngồi xuống là ta dứt được mọi trầm luân.

Trầm luân có nghĩa là chìm đắm và trôi lăn trong biển quên lãng, ưu tư và phiền não.

loading...