Góc nhìn Phật tử

Tu học như thế nào mới có lợi ích?

Thứ bảy, 05/01/2020 06:29

Chúng ta là những người có nhân duyên lành khi biết đến Phật pháp, và những hiểu biết đó cần hành trì theo lời Phật dạy, như thọ trì Tam quy và Ngũ giới, là những điều căn bản. Vậy chúng ta cần thực hành như thế nào cho đúng chánh pháp, và có được lợi ích trong hiện tại cũng như vị lai.

 >>Góc nhìn Phật tử

Trong quá trình bước vào đạo, với một niềm tin nơi giáo pháp và một vị Thầy vĩ đại, ta thấy đức Phật đã giác ngộ, giải thoát và có lòng từ bi vô lượng, muốn chúng sanh cũng giải thoát mọi khổ đau, đến bờ an vui giải thoát như Ngài. Vì thế, chúng ta được gặp chánh pháp và đang gieo những nhân duyên lành, chính là một phước báo lớn. Nhưng muốn tốt cho hiện tại cũng như vị lai, chúng ta cần phải có những yếu tố căn bản sau đây, mới đúng nghĩa là người con Phật chân chánh.

Chúng ta thọ trì Tam quy là chính thức trở thành đệ tử của một bậc Thầy vĩ đại, và đạt được nhiều lợi ích như: không đọa vào ba đường ác, gần gũi nhiều bạn tốt, giảm bớt nghiệp ác đồng thời tăng trưởng nghiệp thiện, được mọi người tôn trọng và yêu mến giúp đỡ…

Chúng ta thọ trì Tam quy là chính thức trở thành đệ tử của một bậc Thầy vĩ đại, và đạt được nhiều lợi ích như: không đọa vào ba đường ác, gần gũi nhiều bạn tốt, giảm bớt nghiệp ác đồng thời tăng trưởng nghiệp thiện, được mọi người tôn trọng và yêu mến giúp đỡ…

Bài liên quan

Trước hết, chúng ta cần phải phát tâm quy y Tam Bảo và thọ trì Ngũ giới. Vậy quy y Tam Bảo và Ngũ giới là gì? “Quy” là quay về, “y” là nương tựa; còn “Tam” là ba, “Bảo” là quý báu. Tam Bảo là ba ngôi quý báu gồm Phật, Pháp và Tăng. Quy y Tam Bảo là quay về nương tựa vào ba ngôi quý báu Phật, Pháp, Tăng. Kế đến Ngũ giới, là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu bia và các chất gây nghiện.

Chúng ta thọ trì Tam quy là chính thức trở thành đệ tử của một bậc Thầy vĩ đại, và đạt được nhiều lợi ích như: không đọa vào ba đường ác, gần gũi nhiều bạn tốt, giảm bớt nghiệp ác đồng thời tăng trưởng nghiệp thiện, được mọi người tôn trọng và yêu mến giúp đỡ…

Tiếp đến, là thọ trì Ngũ giới.

+ Không sát sanh vì tôn trọng tánh linh của vạn loài. Không sát sanh được thân tâm an ổn, lòng từ tăng trưởng, ngủ được an vui, diệt trừ oán nghiệp, oán thù tự giải và ít bệnh tật. Trái lại, nếu thực hành phóng sanh sẽ được khỏe mạnh và tuổi thọ lâu dài.

Chúng ta muốn đạt được những lợi ích và không tạo nghiệp bất thiện, hằng ngày phải luôn nghĩ thiện, làm các điều thiện

Chúng ta muốn đạt được những lợi ích và không tạo nghiệp bất thiện, hằng ngày phải luôn nghĩ thiện, làm các điều thiện

Bài liên quan

+ Lợi ích không trộm cắp được mọi người tín nhiệm và tin yêu, kính mến. Nếu biết bố thí thì được giàu sang trong hiện đời cũng như vị lai.

+ Lợi ích của không tà dâm thì gia đình hòa thuận êm ấm, con cháu kính mến và hiếu thảo. Xã hội hiện nay có nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ vì không biết hướng đến Phật pháp, và không có được lợi ích thiết thực cho hạnh phúc đôi bên.  

+ Không nói dối thì được mọi người quý mến, lời nói luôn nhu hòa, phẩm chất cao thượng. Trong xã hội, có nhiều người vì nói dối mà bạn bè dần xa lánh và không còn tín tâm tin tưởng, dẫn đến công việc cũng không được thăng tiến. Vì vậy, giới này cũng rất quan trọng trong cuộc sống hằng ngày. 

+ Cuối cùng là giới không uống rượu bia. Xã hội hiện nay có rất nhiều vụ tai nạn thương tâm, nhất là giới trẻ, cũng từ rượu bia mà ra. Vậy không uống rượu bia sẽ khiến tâm trí chúng ta luôn sáng suốt, hành động một cách đúng đắn và có chừng mực.

Không nói dối thì được mọi người quý mến, lời nói luôn nhu hòa, phẩm chất cao thượng. Trong xã hội, có nhiều người vì nói dối mà bạn bè dần xa lánh và không còn tín tâm tin tưởng, dẫn đến công việc cũng không được thăng tiến.

Không nói dối thì được mọi người quý mến, lời nói luôn nhu hòa, phẩm chất cao thượng. Trong xã hội, có nhiều người vì nói dối mà bạn bè dần xa lánh và không còn tín tâm tin tưởng, dẫn đến công việc cũng không được thăng tiến.

Chúng ta muốn đạt được những lợi ích và không tạo nghiệp bất thiện, hằng ngày phải luôn nghĩ thiện, làm các điều thiện. Nếu tâm chúng ta nghiêng về nẻo thiện, hiện đời sẽ có an lạc trong hiện tại và hạnh phúc trong tương lai, như đức Phật có dạy trong kinh Pháp Cú:

“Nếu người làm điều thiện

Nên tiếp tục làm thêm

Hãy ước muốn điều thiện

Chứa thiện được an lạc”.

loading...